V četrtek, 19. oktobra 2017 je Narodna knjižnica “Ivan Žagar” Čabar, v Gorskem kotarju na Hrvaškem, organizirala bralne delavnice pod nazivom “Spoznati se moramo, da bi se spoštovali”. Bralnih delavnic so se udeležili tudi nekateri učenci dopolnilnega pouka slovenščine in kulture iz Čabra, Tršć in Prezida. Dogodek je finančno podprl Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, skupaj s še nekoliko drugih projektov, ki jih je prijavila Narodna knjižnica v okviru čezmejnega sodelovanja.

Na bralnih delavnicah so se razdelili v tri skupine. V prvi skupini so bili srednješolci, ki so pridno pripravljali scenarij za kulturno prireditev. V drugi skupini je ena izmed srednješolk brala slikanico “Beli muc in črni muc” avtorice Helene Kraljič, v tretji skupini pa je učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine s pomočjo osnovnošolk izvedla lutkovno predstavo Rdeča kapica. Vsi predšolski otroci so slišali obe pravljici. Vse skupine sta usmerjali in nadzorovali upraviteljica knjižnice Sintija Žurga Paripović in učiteljica dopolnilnega pouka Mirjana Žagar. Trajanje bralnih delavnic je bilo predvideno eno uro, vendar je otrokom bilo zelo všeč in so ostali še dodatne dve uri v knjižnici. Po branju so najmlajši otroci skozi risbe upodabljali prebrane pravljice, starejši pa so raziskovali slovenski kotiček v knjižnici in brali ter listali knjige, ki so se jim zdele zanimive.

Na bralnih delavnicah je največji poudarek bil na najmlajših udeležencih pouka, dogodek pa je bil odprt za vse in so bili povabljeni tudi krajani.

Mirjana Žagar