Bo manjšina dobila svoje mesto v Rimu?


Avtor: U.S. Datum: 1890 dni nazaj.


V Italiji prihaja do sprememb ustave. Tako se bo zmanjšalo število parlamentarcev v Rimu. Slovenska manjšina si prizadeva zagotoviti svoje mesto v senatu in poslanski zbornici. Slovenska senatorka Tatjana Rojc je zato v četrtek vložila tri amandmaje, stranka Slovenska skupnost (SSk) pa dva preko Južnotirolske ljudske stranke (SVP). Svet slovenskih organizacij (SSO) pravi, da je zdaj enkratna priložnost za zagotovoljeno zastopstvo v italijanskem parlamentu. Njegovo sporočilo objavljamo v celoti.

Svet slovenskih organizacij ocenjuje, da je v tem trenutku enkrat priložnost za ureditev zagotovljenega zastopstva v italijanskem parlamentu. Ustvarile so se namreč okoliščine, ki kažejo na odprto politično voljo do tega pomembnega vprašanja, ki je že nekaj časa resno odprto vprašanje naše narodne skupnosti. Lahko bi rekli, da morda še nikoli kot danes nismo imeli tako ugodnih pogojev, na podlagi katerih bi enkrat za zmeraj uredili slovensko zastopanost na najvišji ravni. Jasni stališči slovenskega zunanjega ministra Miroslava Cerarja in deželnega predsednika Massimiliana Fedrige v prid zagotovljenemu zastopstvu sta dodatna dodana vrednost. Tudi število vloženih amandmajev, ki obravnavajo slovensko predstavništvo v rimskem parlamentu je zgovoren dokaz, da smo pred spodbudnimi pogoji.

Svet slovenskih organizacij ocenjuje, da je pri tem zelo pomembno, da je na področju predstavništva narodnih manjšin zelo jasna ustava Republike Slovenije, ki izrecno predvideva skrb za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, kot je to pred kratkim podčrtal slovenski zunanji minister Miroslav Cerar. Na to sta vladne organe Republike Italije in Republike Slovenije tudi pisno opozorili obe krovni organizaciji SSO in SKGZ. Republika Slovenija lahko v duhu pozitivne recipročnosti uporablja pri pogajanjih z Republiko Italijo na temo zastopanosti slovenske narodne skupnosti svojo zgledno ureditev zagotovljenega predstavništva italijanske in madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru in v krajevnih javnih upravah. Prav tako je pomembna podpora s strani italijanske narodne skupnosti v Italiji.

Ne smemo pozabiti, da dve od treh priznanih narodnih skupnosti, francoska v Dolini Aosta in nemška na Južnem Tirolskem, imata pravno tako urejeno zastopanost, da si ga lahko brez težav zagotovijo povsem avtonomno. Tega žal slovenska narodna skupnost nima, kot se je tudi jasno na podlagi rezultatov lanskih volilnih preizkušnjah.

Zanimivo je tudi dejstvo, da nam tako rešitev zastopanosti ponuja danes desno-sredinska opcija, ki je danes na vladi tako v Trstu kot v Rimu. Sicer pa to ni prvi slučaj, ko Slovenci pridobivamo pomembne pravice od tiste strani, ki nam je običajno prikazana kot nasprotna, če ne celo sovražna.

Svet slovenskih organizacij smatra, da je v dani situaciji, ki zadeva pridobitev zagotovljenega zastopstva v italijanskem parlamentu, nerazumljivo katerokoli zaviranje prizadevanj, ki se premikajo v pozitivno smer. Ta je tudi v skladu s tem, kar predvideva zaščitni zakon 38/2001 v svojem 26. členu, ki sicer predvideva olajšano izvolitev slovenskega predstavnika v obeh vejah italijanskega parlamenta. Zagotovljeno zastopstvo pa bilo dopolnitev omenjenega člena, ki se je na lanskih vsedržavnih volitvah, žal, izkazal kot nezadosten za gotovo izvolitev slovenskega parlamentarca.

Svet slovenskih organizacij končno deli prepričanje da potrebuje zagotovljeno zastopstvo, kot ga je navedel deželni tajnik SSk Igor Gabrovec in ga je stranka SSk predlagala v amandmajih k predlogu z ustavno spremembo števila poslancev in senatorjev, ki so bili včeraj vloženi za obravnavo v senatni zbornici. Zagotovljeno zastopstvo je pravi način, da bosta slovenski poslanec in senator uživala najvišjo podporo s strani narodne skupnosti, ki bi ju izvolila na demokratičen in samostojen način. Končno bi bila na tak način slovenska narodna skupnost razvezana od ideoloških in političnih opredelitev, ki so jo vse do danes držale v političnem krču. To tudi ne preprečuje nobenemu, da se še naprej udejstvuje v drugih političnih sredinah.

Tiskovni urad SSO


Zahvala zbirne stranke Slovencev v Italiji, Slovenske skupnosti (SSk) slovenski senatorki Rojčevi in avtonomistični skupini s senatorji Svp

»Spisek vseh vloženih popravkov k ustavnemu zakonu, ki predlaga spremembe v sestavi italijanskega parlamenta, predstavlja dobro osnovo tudi glede možnosti, da se v ustavno listino vnese konkretna določila v korist zajamčene ali vsaj realno olajšane zastopanosti slovenske manjšine. Poleg amandmajev, ki jih je glede sestave senata podpisala Tatjana Rojc, je vrsta popravkov, ki jih je tudi na osnovi predlogov SSk podpisal zastopnik skupine avtonomistov in senatorjev SVP Gianclaudio Bressa.

Popravki predvidevajo tako za senat kot za poslansko zbornico različne in alternativne oblike garancij, ki gredo od preprostega povišanja števila parlamentarcev pa vse do izrecne navedbe, da je slovenski narodni manjšini priznana pravica do zajamčen minimalne zastopanosti v obeh vejah parlamenta. Od politične volje in zrelosti senatne skupščine bo sedaj odvisno, koliko od predlaganega bo naletelo na plodna tla. Stranka Slovenska skupnost si bo vsekakor še naprej prizadeva, da v že načrtovanih stikih z različnimi politični sogovorniki skuša okrepiti tudi nove izraze podpore.«

Igor Gabrovec, deželni svetnik in tajnik SSk

Radio Ognjišče


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo