Programi mednarodne mobilnosti na področju izobraževanja in usposabljanja


Avtor: U.S. Datum: 2420 dni nazaj.


CMEPIUS je javni zavod, ki primarno skrbi za izvajanje največjega evropskega programa na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa – program Erasmus+. Poleg tega je CMEPIUS pristojen za druge projekte, programe in pobude s katerimi se krepi sodelovanje, učna mobilnost ter projekti sodelovanja slovenskih in tujih izobraževalnih in raziskovalnih institucij.

Od leta 2015 je program Erasmus+ za sodelovanje odprt tudi v ostale države sveta in ne več le v EU; tako so mogoče izmenjave študentov in akademskega osebja praktično z vsemi državami sveta.

Študijske izmenjave in različne štipendije za študij državljanov drugih držav v Sloveniji, se izvajajo oz. so na voljo tudi na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov med Republiko Slovenijo in drugimi državami. Na podlagi teh bilateralnih sporazumov so vsako leto objavljeni pozivi in prijavni obrazci za štipendije za študij in študijske izmenjave, ki jih najdete na angleški spletni strani našega zavoda.

CMEPIUS skrbi tudi za promocijo slovenskega visokošolskega prostora. Glavni orodji te promocije sta spletna stran Study in Slovenia ter visokošolski sejmi, ki potekajo v različnih državah sveta. Na spletnih straneh portala Study in Slovenia so predstavljene informacije posameznikom, ki jih zanima študij, študijska izmenjava ali raziskovanje v Sloveniji.

Z namenom promocije raziskovanja v Sloveniji pa ima CMEPIUS pomembno nacionalno vlogo, kot slovenski nacionalni EURAXESS center za mobilnost raziskovalcev. EURAXESS je edinstvena vseevropska pobuda, namenjena podpori mobilnih raziskovalcev. CMEPIUS tu nastopa v vlogah nacionalnega koordinatorja mreže EURAXESS v Sloveniji, skrbnika nacionalnega EURAXESS portala in  kot EURAXESS podporni center.

Za več informacij ali podporo pri prijavi lahko vedno pišete na: erasmus-ka1@cmepius.si, info@studyinslovenia.si ali euraxess@cmepius.si. Uslužbenci CMEPIUS-a vam bomo z veseljem pomagali.


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo