ČZS si prizadeva za razglasitev svetovnega dneva čebel


Avtor: slovenci Datum: 3004 dni nazaj.


Čebele in drugi opraševalci so za življenje ljudi zelo pomembni. Od opraševanja je odvisna kar tretjina pridelane hrane na svetu in čebele imajo med vsemi opraševalci najpomembnejšo vlogo. Z opraševanjem omogočajo kmetijsko proizvodnjo, ki zagotavlja varno preskrbo s hrano, čebele pa poleg tega s svojimi visoko hranljivimi izdelki pomembno prispevajo še k izboljšanju kvalitete prehrane ljudi.

Čebelarstvo ima v Sloveniji poseben pomen. Slovenci smo v čebelarskem svetu poznani kot narod čebelarjev, saj je med tisoč prebivalci kar pet čebelarjev, kar je največ v Evropi. Med drugim smo poznani po kranjski čebeli (apis mellifera carnica), ki je avtohtona in zaščitena čebelja podvrsta v Sloveniji in druga najbolj razširjena čebela na svetu. V zadnjem času smo v tujini prepoznavni še po pobudah za prepoved čebelam nevarnih pesticidov (neonikotinoidov), tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki se vsako leto širi v nove države in še mnogo čem. Ne nazadnje smo bili odlični organizatorji svetovnega čebelarskega kongresa APIMONDIA 2003 v Ljubljani in simpozija Apimedica & Apiquality leta 2010.

Čebelarska zveza Slovenija (ČZS) si v svojem delovanju močno prizadeva za zaščito čebel. Tu ima pomembno vlogo ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Zato je ČZS podala pobudo, da se 20. maj, to je roj-stni dan Antona Janše (1734—1773), razglasi za svetovni dan čebel. Pobudo je potrdila tudi Vlada RS, ki bo predvidoma v letu 2017 organizaciji Združenih narodov predlagala to razglasitev.

Anton Janša je poznan kot začetnik modernega čebelarstva in eden takratnih najboljših poznavalcev čebel. Bil je prvi učitelj modernega čebelarstva na svetu, saj ga je že cesarica Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi čebelarski šoli na Dunaju. Njegovo delo in življenje sta opisana v mnogih čebelarskih knjigah, med drugim tudi v knjigi Svetovna zgodovina čebelarjenja, ki je bila izdana v letu 1999.

Do sedaj so pobudo podprle že številne organizacije in posamezniki. Med drugimi v okviru 44. čebelarskega kongresa APIMONDIA 2015 v Južni Koreji tudi največja svetovna čebelarska organizacija Apimondia. Z organizacijo APIMONDIA smo dogovorili tudi zastavo pobude, ki ima v sredini logotip pobude, na levi strani logotip organizacije APIMONDIA, na desni strani pa logotip lokalne čebelarske organizacije. Takšne zastave lahko čebelarske organizacije naročijo na ČZS, ki jim jo po izdelavi tudi pošljemo. Do sedaj so zastave naročili čebelarske organizacije iz Črne Gore, Srbije in Kanade.

Pobuda združuje različne organizacije, posameznike, politične stranke, saj jo z veseljem podprejo vsi, ki se z njo seznanijo. Trenutno poteka akcija Svetovni dan združuje Slovence in povezuje svet, v okviru katere predsednik ČZS Boštjan Noč s spremstvom obiskuje vsa čebelarska društva po Sloveniji (210). Na poti se bo srečal z mnogimi podporniki pobude, ki bodo ob tem prejeli listino Stopimo skupaj. Verjamemo, da je pobuda dobra in da v sebi nosi veliko potenciala, za katerega upamo, da ga bo slovensko podjetništvo čim bolje izkoristilo, predvsem na področju turizma, gostinstva in domače obrti. Po razglasi-tvi SDČ pričakujemo, da bo Slovenija v čebelarski javnosti in tudi širše še pridobila na ugledu in prepoznavnosti.

Več informacij o pobudi je na spletni povezavi: http://www.czs.si/content/sdc.

Besedilo: dr. Peter Kozmus, Čebelarska zveza Slovenije


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo