Delovni obisk ministra Gorazda Žmavca na Hrvaškem, v Reki


Avtor: slovenci Datum: 2754 dni nazaj.


Strategija sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah je daje velik pomen usklajenemu, sinergijskemu in strateškemu pristopu vseh pomembnejših gospodarskih dejavnikov iz Republike Slovenije in sosednjih držav (državni organi, podjetja, zbornice, manjšinska združenja, diplomatsko-konzularna predstavništva, drugi gospodarski dejavniki, pa tudi posamezniki na obeh straneh meja) za združitev oziroma uskladitev kapitala, znanja, izkušenj, človeških virov in dejavnosti. Takšno delovanje bo okrepilo obstoječe in ustvarilo nove gospodarske tokove na poselitvenem območju slovenske narodne skupnosti in Republike Slovenije ter spodbujalo večjo konkurenčnost na trgih tretjih držav v smeri homogenejše vizije gospodarskega sodelovanja med tem poselitvenim območjem in matično državo.

3399757

S tem namenom se je v torek, 4. oktobra 2016, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc mudil na delovnem obisku na Hrvaškem, v Reki. V spremstvu predstavnikov Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Vlaste Kučiš, red. prof. dr. Maria Plenkoviča in dr. Aleksandre Pivec iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, se je srečal s predstavniki Hrvaške gospodarske zbornice v Reki ter spregovoril o pomenu gospodarskega in regionalnega razvoja na čezmejnem območju ter posebej poudaril pomen manjšin in univerz, ki lahko pomenijo pomemben most pri vzpostavitvi konkretnih sodelovanj med inštitucijami in gospodarstvom obeh držav.

Minister Gorazd Žmavc je v svojem govoru izpostavil pomen regionalnega razvoja in sodelovanja na vseh nivojih, kar predstavlja tudi pomemben del prihodnosti razvoja EU in regij v njej. S predstavniki Hrvaške gospodarske zbornice v Reki so spregovorili o možnosti za konkretno sodelovanje. Pri tem obe strani prepoznavata številne možnosti in potenciale sodelovanja, v katere bo v prihodnosti potrebno vključevati številne akterje iz področja gospodarstva, javne sfere in civilnih organizacij za zasledovanje zastavljenih ciljev, ki temeljijo na skupaj načrtovanih in prepoznanih razvojnih perspektivah.

Predstavniki obeh strani so spregovorili tudi o konkretnih aktivnostih za pripravo skupnih projektov na čezmejnem območju ter se dogovorili za povezovanje podpornih inštitucij iz Slovenije in Hrvaške, ki pri pripravi in izvedbi tovrstnih projektov lahko pomagajo. Predvsem dajejo velik pomen črpanju sredstev iz fondov EU za izvedbo skupnih projektov na različnih področjih dela. Prepoznane so bile tudi možnosti za povezovanje regijskih gospodarskih zbornic za načrtovanje in izvedbo konkretnih aktivnosti, kot pomoč slovenskim in hrvaškim podjetjem pri vstopu na trg sosednjih držav.

dsc02686

Minister Žmavc se je ob tej priložnosti srečal tudi s predstavnikom slovenske manjšine v Reki, gospodom Borisom Rejcem (Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Reka) ter spregovoril z njim na temo pomena ohranjanja slovenske identitete, kulture in učenja slovenskega jezika na tem območju. Z začetkom novega šolskega leta so namreč zelo intenzivne aktivnosti za organizacijo in izvedbo pouka slovenskega jezika v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo