Evropa za državljane


Avtor: U.S. Datum: 2087 dni nazaj.


Evropsko državljanstvo predstavlja pomemben element krepitve procesa evropske integracije. S tega vidika Evropska komisija spodbuja večjo vključitev državljanov na vseh ravneh in z vseh vidikov skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo.

Program se izvaja prek dveh sklopov in prečnega ukrepa:

Sklop 1 – Evropski zgodovinski spomin: namen je povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije.

Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba: cilj je spodbujati demokratično in civilno udeležbo državljanov na ravni Unije.

Ukrepi v okviru Sklopa 2:

  • Pobratenje mest
  • Mreže mest
  • Projekti civilne družbe

Za obdobje 2014–2020 bo za program Evropa za državljane namenjenih 185.468.000,00 evrov sredstev.

Upravičene države do sodelovanja v programu EZD so države članice Evropske unije, Albanija, Bosna in Hercegovina, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna Gora in Srbija.

Izvajalska agencija je konec decembra objavila razpis za zbirane predlogov programa Evropa za državljane v letu 2018. Rok za oddajo prijav za oba sklopa je 1. marec 2018. Prijavitelji in partnerji morajo biti javni organi ali neprofitne organizacije, ki so pravne osebe. Program je tako zanimiv za vsa društva, lokalne/regionalne organe, organizacije civilne družbe, kulturne/mladinske/izobraževalne organizacije, mesta in občine.

Program se izvaja preko raznolikih mednarodnih projektov, ki lahko trajajo od nekaj dni (pobratenje mest) do največ dveh let. Odobrene dotacije pa so v razponu od 25.000 EUR do največ 150.000 EUR, odvisno od ukrepa. Glede na izbrani ukrep se razlikuje tudi najmanjše število partnerjev v projektu.

Vse podrobne informacije o programu in razpisu lahko najdete na spletnih straneh Izvajalske agencije (https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en) in CMEPIUSa (www.ezd.si).

Izjava udeleženca projekta: „Program Evropa za državljane je vplival na udeležence in sodelujoče organizacije v smislu vzpostavitve razumevanja in sodelovanja med državljani Evropske unije, povezovanja ljudi iz različnih lokalnih skupnosti z namenom izmenjave izkušenj, mnenj in vrednot. Sodelujoče organizacije so se še bolj povezale. Posledično je prišlo do sodelovanja tudi med drugimi lokalnimi institucijami – muzej, knjižnica, različna društva. Projekt je imel zelo pozitiven vpliv na odnose med kraji.„

Petra Bevek, Vodja sektorja CMEPIUS


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo