Fakulteta za slovenske in mednarodne študije


Avtor: U.S. Datum: 1982 dni nazaj.


Od letošnje jeseni Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ), ki je članica Nove univerze, ponuja akreditirani triletni univerzitetni dodiplomski program – Slovenski študiji. Ta program je v Sloveniji novost, sicer podobne programe, prilagojene nacionalnim/kulturnim interesom držav, ponujajo mnoge tuje univerze. Gre za programe, kot so American Studies, Deutsche Studien, English Studies, Études françaises, Indian Studies, Jewish Studies, Irish studies idr. FSMŠ je tudi v postopku za akreditacijo magistrskega in doktorskega programa Slovenski študiji 2. in 3. stopnje.

Osrednje znanstveno in pedagoško poslanstvo predstavlja SLOVENOSLOVJE s preučevanjem in raziskovanjem identitete slovenskega naroda v njenem najširšem smislu. Ob tem je Fakulteta tudi v postopku za akreditacijo magistrskega in doktorskega programa Slovenske študije 2. in 3. stopnje.

Študijski program Slovenski študiji združuje specifična znanja o fenomenih slovenstva: z vidika zgodovine, etničnosti in etnične raznolikosti, naravnih danosti in kulturne dediščine, politike in geostrateškega položaja, gospodarstva, slovenskega jezika in književnosti, slovenske umetnosti in filozofije ter okoljskih vidikov trajnostnega razvoja Slovenije.

Menimo, da bi bil študij na študijskih programih naše Fakultete lahko v velik interes vsem Slovencem v zamejstvu in po svetu. Zato vam dekan Fakultete, prof. dr. Darko Darovec, predsednik Upravnega odbora Fakultete, prof. dr. Peter Jambrek, in rektor Nove univerze, prof. dr. Dimitrij Rupel, pošiljamo dopis in vas prosimo, da ga delite z vsemi zainteresiranimi za študij.

V študijskem letu 2018/2019 razpisuje Fakulteta štipendije v višini 1.000,00 EUR na letnik za prvih deset vpisanih študentov. Plačilo študenta tako znaša 950,00 EUR na letnik. V primeru interesa vaše ustanove za dodatno finančno spodbudo oz. podporo študija izbranih kandidatov pa Fakulteta sprejema tudi dodatne predloge in pobude.

Več o Fakulteti, vpisnih pogojih in študiju lahko zainteresirani kandidati za študij najdejo na www.fsms.si. Za dodatne informacije pa se lahko obrnete tudi neposredno na podpisnike dopisa ali na predstavnike Fakultete na tel. 01 251 44 85 oz. na e-pošto info@fsms.si.


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo