Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil razpisa za dodelitev finančne podpore avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu.

Uradni podatki so objavljeni na strani http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2018:
finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Namen javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji so:

– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu;

– medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo;

– delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju, gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja;

– vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu;

– medijska pojavnost na portalu Slovenci.si.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete;

– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo;

– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2018 znaša 6.100.000 EUR. Od tega bo okvirno 80% namenjeno sofinanciranju rednega delovanja in 20% za sofinanciranju projektov. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2018 ustrezno spremeni.

Zadnji rok za oddajo vloge je 1. december 2017.

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2018:

finančna podpora Slovencem po svetu

Namen javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji so:

– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu

– medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo

-delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja

– vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu

– medijska pojavnost na portalu Slovenci.si.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete;

– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo;

– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2018 znaša 800.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2018 ustrezno spremeni. Sredstva, dodeljena za leto 2018, morajo biti porabljena v letu 2018.

Zadnji rok za oddajo vlog je 4. december 2017.

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija