Javni razpisi Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu za leto 2017


Avtor: slovenci Datum: 2669 dni nazaj.


Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06, 32/16), je Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dne 4. novembra 2016 objavil:

-          Javni razpis za razpisno področje A v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in
-          Javni razpis za razpisno področje B v letu 2017: finančna podpora Slovencem po svetu.

Dokumentacija obeh javnih razpisov (obrazec za prijavo vloge, navodila za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila za izpolnjevanje, vzorec pogodbe ter obrazec za poročilo) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.uszs.gov.si.

Dokumentacijo javnih razpisov zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, Ljubljana, (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.

  1. Javni razpis za razpisno področje A v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2017 znaša 6.100.000 EUR.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Skrajni rok za oddajo vlog je 28. 11. 2016.

Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta.

Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS), Neuer Platz/Novi trg 10, A-9020 Celovec/Klagenfurt, Avstrija.

Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, Hrvaška.

Prosilci iz Republike Italije svoje vloge tokrat pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Sveta slovenskih organizacij (SSO), Ul./Via del Coroneo 19, 34133 Trst /Trieste, Italija.

Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szentgotthárd, Madžarska.

Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Krovne organizacije iz zamejstva (Zveza slovenskih organizacij na Koroškem, Narodni svet koroških Slovencev, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, Svet slovenskih organizacij, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, Zveza Slovencev na Madžarskem) svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija

2. Javni razpis za razpisno področje B v letu 2017: finančna podpora Slovencem po svetu

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2017 znaša 700.000 EUR.

Na javni razpis za področje B se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Skrajni rok za oddajo vlog je 5. 12. 2016.

Vloge prosilci pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, Ljubljana, Slovenija.


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo