Minister Žmavc med rojaki v San Franciscu, Seattlu, Vancouvru in Winnipegu


Avtor: U.S. Datum: 2396 dni nazaj.


Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, je med 17. in 20. oktobrom obiskal slovenske skupnosti na območju San Francisca (ZDA), Seattla (ZDA), Vancouvra (Kanada) in Winnipega (Kanada). Za tri od štirih navedenih skupnosti je bil to prvi obisk ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, kar je dodatno oplemenitilo namen gostovanja. Le-ta je bil v celoti izpolnjen – minister se je namreč seznanil z delovanjem teh najbolj oddaljenih skupnosti in med srečanji in pogovori se je našlo zelo veliko tem in možnosti za izboljšanje sodelovanja – predvsem na področju spodbujanja mlajših generacij k sodelovanju z matično domovino, od študijskih izmenjav, poučevanja slovenskega jezika, pa do podjetniških in znanstveno-raziskovalnih stikov. Obisk je hkrati pomenil priznanje in zahvalo za dosedanja prizadevanja ter spodbudo za nadaljnje delo s ciljem ohranjanja slovenske identitete in povezovanja s Slovenijo.

San Francisco

Minister med nagovorom slovenske skupnosti v Slovenskem domu v San Franciscu

Minister med nagovorom slovenske skupnosti v Slovenskem domu v San Franciscu

Največ pogovorov in srečanj se je zvrstilo na območju Kalifornije oziroma San Francisca. Pogovori ob obisku pred kratkim odprte podružnice ABC pospeševalnika iz Ljubljane v San Joseju so se nanašali predvsem na možnosti povečanega sodelovanja mladih slovenskih podjetnikov, delujočih v tujini, z matično domovino. Univerzo Stanford, eno najuglednejših v ZDA in svetu, je ministru razkazal dr. Jure Leskovec, ki na tej univerzi poučuje računalniško znanost in je eden najprodornejših mladih slovenskih znanstvenikov, delujočih v tujini. Hkrati je zelo dejaven tudi v Ameriško-slovenski izobraževalni fundaciji (ASEF), ki štipendira slovenske študente za nekajmesečni študij pri slovenskih profesorjih v ZDA in obratno - prizadevajo si za pošiljanje potomcev slovenskih izseljencev iz ZDA na študij v Slovenijo. Urad bo v prihodnjem obdobju s svojimi aktivnostmi krepil prizadevanja fundacije, predvsem v luči povečevanja števila sodelujočih študentov. Tako bo krepil izmenjavo mladih nadarjenih znanstvenikov iz Slovenije, ki bodo na ta način bogatili svoja znanja in izkušnje in se z njimi vračali v matično domovino. S tako pridobljenimi znanji bodo krepili razvojne usmeritve Slovenije. Fundacija bo hkrati mladim potomcem slovenskih izseljencev v ZDA omogočala študij in znanstveno izpopolnjevanje v Sloveniji - to bo najboljši način za krepitev njihove slovenske identitete ter tesnejše povezovanje z matično domovino. Na Stanfordu se je minister Žmavc srečal še z dr. Zvonkom Fazarincem, dolgoletnim pomembnim sodelavcem znamenitega podjetja Hewlett-Packard idr., ter mag. Mio Rode, učiteljico slovenščine v San Franciscu. Beseda je tekla predvsem o možnostih ustanovitve lektorata slovenskega jezika in kulture na tej univerzi. V prostorih Slovenskega doma (Slovenian Hall) so se z ministrom sestali vodje različnih slovenskih skupin oziroma ustanov v San Franciscu. Tamkajšnja slovenska skupnost se sicer stara, je pa v zadnjih nekaj letih predvsem zavoljo prihoda številnih mladih študentov, profesorjev, raziskovalcev in podjetnikov iz Slovenije dobila nov zagon. Za to oziroma za povezovanje dveh skupin slovenskih izseljencev ima veliko zaslug častni konzul Republike Slovenije Tom Brandi. Dan se je zaključil s sprejemom za pripadnike različnih generacij in skupin Slovencev z območja San Francisca.

Seattle

Drugi dan gostovanja na zahodu Severne Amerike je minister Žmavc obiskal slovensko društvo Slovenska miza v Seattlu. Društvo deluje sedem let in je kljub svoji majhnosti posebnega pomena, saj je eno redkih v tem delu ZDA. Prizorišče srečanj je običajno Univerza Washington in tako je bilo tudi tokrat. Prvega obiska ministra oziroma sploh katerega vodje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu se je udeležilo blizu 50 rojakov, študentov in tudi profesorjev, predvsem kolegov prof. dr. Michaela Bigginsa. Ta na univerzi med slovanskimi jeziki poučuje tudi slovenščino, z leti pa je v univerzitetni knjižnici oblikoval slovensko knjižno zbirko s kar okoli 7.000 deli. Profesor, ki po rodu sploh ni Slovenec, govori brezhibno slovensko in je zelo pomemben prevajalec slovenskih del v angleščino (dela Draga Jančarja, Bartolov Alamut idr.), okrog sebe pa združuje tako starejše pripadnike slovenske skupnosti, sicer organizirane v društvu Slovenska miza, kot študente in druge mlade slovenskega ali tudi ne-slovenskega rodu. Minister Žmavc se je z njim in s študenti ter ostalimi pogovarjal o možnostih nadaljnjega sodelovanja z društvom in pa o možnostih razvoja slovenistike na tej univerzi ter o izmenjavah študentov in profesorjev med Seattlom in Slovenijo.

Vancouver

Kurent, ki so ga podarili muzeju v Vancouvru

V četrtek, 19. oktobra, je Žmavc navzoč pri svečani vročitvi maske ptujskega kurenta Antropološkemu muzeju Univerze Britanske Kolumbije v Vancouvru. Originalno masko sta na pobudo ministra muzeju donirali Mestna občina Ptuj in Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, minister pa je z direktorjem muzeja Anthonyjem Shaldonom podpisal listino o donaciji. Glavna organizatorka dogodka v eminentnih prostorih muzeja, častna konzulka Republike Slovenije dr. Margaret Rudolf, je k so-oblikovanju slovesnosti povabila vancouvrsko slovensko društvo. Poleg kurentovega plesa je več kot sto obiskovalcev iz vrst slovenske skupnosti, diplomatskega zbora in strokovne javnosti tako lahko spremljalo nastop pevskega zbora, folklorne skupine in glasbene zasedbe najmlajših, nastopajočim pa so se pridružili tudi člani ansambla Smeh iz Slovenije. Navzoče, med katerimi je bil tudi veleposlanik RS v Kanadi dr. Marjan Cencen, so nagovorili direktor muzeja, častna konzulka RS Rudolfova in pa seveda minister Gorazd Žmavc. Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar in direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož dr. Aleksander Lorenčič sta direktorju in navzočim poslala pozdravno pismo. Ta je v svojem nagovoru poudaril predvsem simbolni pomen donacije, ki ob 25-letnici kanadskega priznanja samostojne Slovenije predstavlja pomemben korak k še tesnejšemu sodelovanju med kulturama oziroma narodoma. Med gostovanjem v Vancouvru se je minister srečal tudi z več pomembnimi poslovneži in predstavniki vlade Britanske Kolumbije.

Winnipeg

Minister Žmavc in predsednik Kanadsko-slovenskega kulturnega društva Stan Majowski pred parlamentom Mantiobe

Minister Žmavc in predsednik Kanadsko-slovenskega kulturnega društva Stan Majowski pred parlamentom Mantiobe

Zadnji dan delovnega obiska pri slovenski skupnosti na zahodu ZDA in Kanade je minister Žmavc, spet kot prvi slovenski minister, obiskal še slovensko skupnost v Winnipegu, prestolnici kanadske province Manitoba. V prostorih pod slovensko cerkvijo se je srečal s predstavniki društva in s predsednikom Stanom Majowskim. Društvo ima okoli dvesto članov, redne dvojezične maše, tri starostno razmejene folklorne skupine, mladinski ansambel, tečaj klekljanja, poleti v počitniškem domu zunaj mesta pripravljajo tabore in delavnice za mlade, glavni letni projekt pa je sodelovanje na največjem kanadskem mednarodnem etničnem sejmu Folklorama, na katerem predstavljajo slovenske folklorne plese, glasbo in kulinariko. Čeprav je društvo zavoljo geografskih dejavnikov precej osamljeno, je zelo dejavno in vključuje veliko število mladih.

USZS


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo