Projekt “Poletje v Bazovici” je organizirala slovenska zamejska organizacija na Hrvaškem, Društvo za razvoj civilne družbe „EU korak“, s ciljem spoznati najmlajše s slovenskim jezikom, kulturo, običaji in tradicijo, pri tem spomniti njihove starše in stare starše na slovenske korenine, ki se v današnjem času vse bolj pozabljajo. in tudi predstaviti delovanje slovenske manjšine na Hrvaškem.

Poletni celodnevni športno-kreativni teden za najmlajše so uspešno izpeljali v času od 24. do 28. julija 2017 v prostorih Slovenskega doma „Bazovica“ na Reki. Udeležilo se ga je 13 otrok v starosti od 5 do 9 let. Na pomoč pri izvajanju programa sta prišla zelo simpatična volonterja iz Murske Sobote, Tadeja in Patrik.

Program je bil zastavljen v petih sklopih: spoznavni dan, športni dan, dan zdrave hrane, kulturni in glasbeni dan. Otroci so se učili skozi risanje, pisanje, igro in pogovor, ne da bi otroci občutili neko prisilo. Cel dan so udeleženci bili dvojezični, slovensko in hrvaško govoreči, z večkratnim ponavljanjem v slovenščini.

Vsako jutro se je začelo z razgibavanjem na igrišču v vrtu. Po zajtrku so otroci aktivno delali – risali, izdelovali plakate na temo športa, prometa, morja in živali, spoznavali barve, like in se učili slovenskih besed. Naučili so se predstaviti in povedati nekaj o sebi. Igrali so se z različnimi didaktičnimi igračami. V popoldnevnih urah so otroci počivali, najmlajši zatisnili oči, gledali film Kekec in Sreča na vrvici ter brali pravljice v slovenščini. Naučili so se tudi zapeti Kekčevo pesem, si izdelali kapico in rekvizite za nastop.

Zadnji dan sta prišli gospe iz folklornega društva Bazovica, ki sta predstavili narodno nošnjo, povedali kakšne plese se pleše, … Otroci so bili navdušeni. Ob zaključku so na prireditev povabili starše, stare starše in vse ostale na sladkanje s potico, marmornim kolačem in jabolčno pito. Otroci so se posamično predstavili na odru v slovenskem jeziku nato pa so skupaj zapeli Kekčevo pesem. Dobili so tudi darilca in zahvalo za sodelovanje.

Starši so poročali, da so vsako jutro otroci z veseljem prišli v Slovenski dom „Bazovica“. Sodelujoči so se razšli v obojestranskem upanju, da se naslednje leto spet vidimo, v večjem številu. Starši pa so izkazali tudi zanimanje za morebitno “pravo” učenje slovenskega jezika v obliki tečajev.

Poletni program za otroke „Poletje v Bazovici“ sta finančno podprla Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Primorsko – goranska županija.

Sandra Grudenić