Novi Matajur praznuje 2000. številko


Avtor: U.S. Datum: 2437 dni nazaj.


Novi Matajur, tednik Slovencev Videmske pokrajine, je prišel do pomembnega mejnika, številke 2000. Časopis od leta 1974 (že od leta 1950 je izhajal pod imenom Matajur) objavlja članke v knjižni slovenščini, krajevnih narečjih in v italijanščini. S tem opravlja izjemno pomembno vlogo v Benečiji, Reziji, Kanalski dolini in drugod, kjer rojaki prej niso imeli stikov s knjižno slovenščino, med narodnostnimi skupnostmi pa je vladala velika napetost.

Naslovna stvar 2000. številke Novega Matajurja.

Naslovna stvar 2000. številke Novega Matajurja.

V uvodniku k 2000. izdaji v italijanščini med drugim piše, da tako dolg obstoj časopisa z več vidikov predstavlja majhen čudež, še posebej danes, ko papirnati mediji stežka sledijo hitrosti spletnih virov informacij. Ob tem odgovorni urednik Michele Obit poudarja, da to ni naključje, ampak posledica vztrajnosti in predanosti zdajšnjih in nekdanjih sodelavcev, ekonomske in moralne podpore javnih ustanov ter Slovenske kulturno-gospodarske zveze, predvsem pa bralcev, ki so hkrati odjemalci časopisa in vir informacij.

V prvi številki, januarja pred 43 leti, je Novi Matajur poudarjal pripravljenost na nadaljevanje boja za pravice slovenske skupnosti v Videmski pokrajini. Boj za priznanje in za možnost ohranjanja ter vrednotenja slovenskega jezika je bil dobljen z odprtjem dvojezične šole v Špetru, z zaščitnim zakonom in z delom številnih društev na tem območju. Zdaj se je treba bojevati za obstanek na ozemlju, s katerega se ljudje množično izseljujejo. Uvodničar zaključuje, da Novi Matajur ne bo ostal v zaledju bojišča, kjer ni bil nikoli, ampak bo še naprej glas te skupnosti in bo v njenem imenu zahteval priložnost za prihodnost.


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo