Oblak aberturas, Argentina: slovenska vrata v svet


Avtor: U.S. Datum: 3227 dni nazaj.


oblak-aberturas-slovenci-izseljenci-vrata

Podjetje Oblak aberturas je največje slovensko podjetje za proizvodnjo oken in vrat v Argentini. Vsestranska in bogata ponudba vrhunskih izdelkov tega podjetja je na voljo na prodajnih policah v vseh pomembnih tehničnih trgovinah in nakupovalnih središčih po vsej Argentini. Ta trg je v primerjavi s slovenskim ogromen. V velikem industrijskem obratu obiskovalec na vsakem koraku opazi natančnost, urejenost in pozornost zaposlenih. Kot pravijo, strast, timsko delo, inovativnost, so bistvene lastnosti, ki so jim omogočile vodilni preboj na trgu. S članom uprave Tonetom Oblakom mlajšim sem se pogovarjala o ključnih elementih njihovega poslovnega uspeha. Po obisku v industrijskem obratu in pogovoru mi je postalo jasno, zakaj se to podjetje uvršča ne samo med največja, temveč tudi med najbolj ugledna podjetja v argentinskem okolju.

Opišite nam na kratko zgodovino svojega prihoda v Argentino…

Podjetje Oblak aberturas so ustanovili bratje Feliks, Ciril in Tone Oblak. Rodili so se Ivani Grum in Martinu Oblaku v družini osmih otrok. Njihova družina izvira iz Vrbljenja, občine Ig. Takoj po drugi svetovni vojni so v strahu pred komunistično oblastjo in zaradi prepričanja bežali z družino. Vojna leta so njihovo družino zelo prizadela, enega brata so izgubili med vojno, drugega po njej. Njihova begunska pot se je začela v Vetrinju na avstrijskem Koroškem, nato so bili še po raznih begunskih taboriščih, doma so pustili veliko posest z gozdovi. Nameravali so se preseliti v Združene države, a jih je argentinski konzul, ki jih je obiskal v taborišču, prepričal za pot v Argentino, kamor so odšli leta 1949.

Ob prihodu v Argentino je bila družina najprej skupaj z ostalimi begunci nastanjena v Emigrantskem hotelu, od tam so začeli iskati delo in stanovanje. Oblakov oče se je najprej zaposlil pri nekem kmetu. S prvim zaslužkom je potoval v mesto San Justo v predmestju Buenos Airesa v upanju, da bo tam začel z mizarsko delavnico. Ker je imel žilico za nakup nepremičnin, je takoj kupil zemljo in začel graditi hišo. Sin Ciril se je kmalu zaposlil v mizarstvu, najstarejši sin Feliks v podjetju za pohištvo, medtem se je sin Tone izučil v salezijanski obrtno-umetniški šoli v San Isidro. Z oporo in svetovanjem očeta Martina so bratje leta 1955 odprli mizarsko delavnico.

Obrtniško so začeli izdelovati okna in vrata iz lesa. Nagnjenje in ljubezen do te prijazne surovine izhaja še iz domovine staršev.

Po nekaj letih so privzeli nov inovativen koncept delovanja, in sicer serijsko proizvodnjo, s katero je podjetje začelo rasti. Poleg lesa so sčasoma začeli uporabljati še druge materiale, kot so železo, PVC in aluminij. Podjetje se je večalo in v njem so že proizvajali najrazličnejše vzorce vrat, oken, kakor tudi navojnic, žaluzij in drugih izdelkov.

Oblak Aberturas je danes, po 58 letih obstoja, največje podjetje v Argentini, ki izdeluje okna in vrata v lesu, železu in aluminiju in je med največjimi v Južni Ameriki. Industrijski obrat je lociran na jugozahodnem delu Velikega Buenos Airesa ob eni glavnih prometnih žil. Obsega čez 50.000 kvadratnih metrov prvovrstne konstrukcije, opremljen je z najmodernejšimi stroji.

Zelo pomembno za bodočnost podjetja je dejstvo, da zadnjih dvajset let pri njegovem vodstvu vse bolj sodeluje mlajša generacija, ki odgovorno nadaljuje delo svojih očetov.

Vizija, cilji, vrednote in poslanstvo

Naš cilj je biti ter ostati oblikovalec in proizvajalec najbolj prestižnih standardnih oken in vrat na argentinskem trgu. Biti priznano podjetje ne samo zaradi kakovosti svojih izdelkov, temveč tudi zaradi družbene odgovornosti in etičnih ter moralnih vrednot.

Osredotočeni smo na inovativnost in strokovnost z uporabo visokotehnoloških sredstev. Skrbimo za stalno modernizacijo postopkov izdelovanja ter izobrazbo uslužbencev in prodajalcev.

Uporabnike skušamo zadovoljiti z razvojem uspešnih, estetskih in praktičnih izdelkov.

Naše poslanstvo je proizvajati dobrine v lastno korist in v dobrobit družbe, paziti na dostojno delo in priznavati pravo vrednost osebju, ki sestavlja naše podjetje. Usmerjeni smo na izboljšanje donosnosti investicije in k preseganju pričakovanja naših strank s kakovostjo izdelkov, oblikovanja, udobja in varnosti... Naš cilj je graditi dobre, koristne in trajne medsebojne odnose z našimi dobavitelji. Človeški viri so v bistvu tisti, ki omogočijo podjetju zmogljivost prilagajanja raznim tržnim spremembam, zato se trudimo, da jih neprestano usposabljamo in spodbujamo k napredku.

Poslanstvo mlajše generacije podjetja Oblak je ohraniti in razvijati vrednote, ki smo jih prejeli od ustanoviteljev, se zanje aktivno angažirati, držati skupaj in se stalno izpopolnjevati.

Kakšna je vaša razdelitev nalog v podjetju glede na to, da ste družinsko podjetje?

Od vseh začetkov so starši sodelovali med seboj. Vsak izmed njih je imel talent ali pripravo za gotovo dejavnost: Ciril za vodstvo in finance, Feliks za stroje in proizvodnjo ter Tone za gradnjo in umetniško oblikovanje vsakega izdelka.

Mlajša generacija je zaposlena v raznih oddelkih na ključnih mestih in se med seboj dopolnjujemo. Delamo kot ekipa. Tedensko se srečujemo na sestankih in enkrat mesečno na posvetih z ustanovitelji.

V čem so vaše prednosti? V čem ste drugačni od drugih ponudnikov? Kakšna je vaša konkurenca, kolikšen tržni delež?

Prednost podjetja je vsestranska in bogata ponudba izdelkov ter diverzifikacija in proizvodnja v veliki količini, s čimer lahko odgovarjamo na razne tržne potrebe tudi »home centrov« in veletrgovin.

Osredotočimo se na stalen razvoj proizvodnih oddelkov in vsakega produkta posebej.

Podjetje ima najnovejše stroje iz Nemčije, Italije in Združenih držav Amerike, kar pomeni, da imamo danes najbolj napredno tehnologijo. Tudi logistični proces imamo zelo razvit z lastno največjo distribucijsko mrežo, ki ima predstavnike v vseh glavnih argentinskih mestih in sosednjih državah.

Naša konkurenca se v glavnem posveča eni vrsti materiala (les, aluminij ali železo) ali se omeji na samo nekatere izdelke. Naše podjetje proizvaja vse vrste izdelkov in nudi integralno ponudbo, katere tukajšnja konkurenca nima. Proizvodnja oken in vrat je na argentinskem trgu zelo razpršena, in to povzroča nižji odstotek v tržnem deležu. Naše podjetje pokriva okoli 15 odstotkov argentinskega trga teh produktov.

Na kaj ste najbolj ponosni? Kaj je ključno za vaš uspeh?

Ponosni smo na družinsko podjetje, kjer mlajša generacija složno in odgovorno sodeluje z ustanovitelji, s katerimi se še vedno srečuje in posvetuje.

Ponosni smo tudi na strukturo za razvoj proizvodnih izdelkov. Podjetje že 58 let neprenehoma deluje in si prizadeva za posodobljenje sistemov, materialov, linij in modelov.

Prizadevamo si za odgovorno delo, s spoštovanjem do odjemalcev, dobaviteljev in našega osebja, to so elementi, za katere smo prepričani, da so ključni za uspeh podjetja. Kakovost je vsakodnevni izziv in odgovornost. »Ponosni smo na starše, ki so toliko let vztrajali skupaj. Občudujemo njihovo odgovornost in požrtvovalnost ter predvsem ljubezen, s katero so in še vedno delajo. Vselej nas spodbujajo za dobro delo, strpnost med seboj in za odgovornost do tega, kar prevzemamo. Še vedno nas dnevno spremljajo in z nasveti pomagajo pri vodstvu podjetja,« poudarja Tone.

Kako zaposlujete kadre in kako skrbite za njihov razvoj? Kje jih izobražujete? Kolikšen je med zaposlenimi delež Slovencev? Ali v podjetju govorite slovensko?

Iščemo usposobljene osebe. Zavedamo se, da je delovna sila za umetniške in kvalitetne izdelke vedno bolj iskana, zato skrbno izvajamo selekcijo osebja, saj si tako zagotavljamo optimalne rezultate. Zaposlene urimo na vseh področjih: tehnično, psihološko ter v menedžmentu, in to skozi vse leto. Uslužbence in profesionalce stalno usposabljamo. Našo skupino lahko uvrščamo med najuspešnjejšo med podjetji. Udeležujejo se notranjih in zunanjih dopolnilnih tečajev.

Promoviramo oziroma pospešujemo obiske in aktivno udeležbo v velikih mednarodnih podjetjih (Benchmarking), da tako lahko razvijamo nove in boljše izdelke, ki jih zahteva trg.

V podjetju je zaposlenih 400 oseb, med njimi 25 Slovencev. Slovensko se v glavnem pogovarjamo s starši, pri pogovorih, kjer se uporablja specifična terminologija strojev in proizvodnje, uporabljamo španščino.

Kako vaši vodje vodijo sodelavce? Kakšna je vaša politika pri vodenju?

Vodstvo je do sodelavcev predvsem odgovorno in spoštljivo. Poudarjamo iskreno sodelovanje in duh pripadnosti istemu podjetju. Zavedamo se pomembnosti, da vsako osebo najprej spoštujemo pri njenem osebnem razvoju. Vodenje je skrbno organizirano. Organizacija je razdeljena v različne oddelke za upravljanje. V vsakem izmed teh potekajo redne ožje in širše seje. Z nadzorstvom upravljanja v podjetju spodbujamo k večjem sodelovanju osebja.

Rad bi še posebno poudaril, da si vodstvo skupno z ustanovitelji prizadeva vsak dan biti v stalnem stiku in v sodelovanju s svojimi uslužbenci.

Kako skrbite za dobro klimo v podjetju?

V podjetju se zelo zavzemamo za medsebojno obveščanje. Izdajamo informativni list, kjer objavljamo zanimivosti, notranje informacije, osebna razmišljanja, okrogle življenjske obletnice, članke, itd. Vestnik razdelimo med vse osebje. S temi informacijami se seznanijo tudi družine naših uslužbencev.

V maju organiziramo velik celodnevni izlet z vsem podjetniškim osebjem in njihovimi družinami. Na posebnem letovišču preživimo dan, tako se med seboj bolj spoznamo in povežemo.

Ob koncu delovnega leta, za visoke življenjske jubileje in posebna praznovanja organiziramo srečanja z zakuskami ali kosilom. Lepo in nepozabno je, denimo, bilo praznovanje ob 50-letnici podjetja. Vodstvo je v dobrem odnosu z delavci in uradniki. V veliko čast nam je, da nas pri tem še vedno spremljajo ustanovitelji. Pozorni skušamo biti do osebja, jih razumeti in podpreti v potrebah ali osebnih projektih.

Kako, konkretno, se kažejo te inovacije? Naštejte nekaj ključnih novosti na svojem področju?

Prenovitev, posodobitev in tehnologija so ključni v našem podjetju. Zato se izvajajo projekti na kratko, srednjo in dolgo dobo z jasnimi cilji. Prizadevamo si za zadnjo tehnologijo, z različnimi materiali, načini gradnje itd. Inovacije izvajamo preko raznovrstnosti in estetike naših izdelkov. Ob oblikovanju smo še posebno pozorni na razvoj izdelka. Med novostmi je razvoj lesenih »ekoloških« vrat s certifikatom FSC. Te so izdelane s pridobljenim lesom pogozdovanja. Zadnja novost je posebna vrsta vhodnih vrat z jekleno ploščo »folierano«. Videz vrat je lesen, v resnici pa je film PVC-ja na jekleni podlagi.

Kako se soočate s krizo?

V Argentini smo že vajeni kriz, saj se te pojavijo skoraj vsakih deset let. Bistveno je razpolagati s sredstvi za nakupovanje in za plače. S krizo sta gradbeništvo in nakup stanovanj omejena. Spretni smo v vseh poslovnih procesih. Potrebno je biti previden in pozoren na možnosti, ki se predstavijo. Paziti moramo, da ne potrošimo več kot je potrebno.

Kdo so vaši kupci? Ali izvažate in v katere države?

Naši kupci so »home« centri, veletrgovine in verige ekskluzivnih trgovin. Poleg omenjenih imamo veliko distribucijsko mrežo po vseh glavnih argentinskih mestih. Poslujemo tudi s sosednjimi in drugimi državami, kot so Čile, Urugvaj, Paragvaj, ZDA in Karibi.

Katera marketinška orodja uporabljate? Kakšna je vaša politika sponzorstva?

Uporabljena marketinška sredstva so brošure, katalogi, spletna stran, poseben izdelan »packaging«, cesto oglaševanje, oglasi na radiu in vozilih. Poleg grafičnega gradiva skrbimo tudi za tehnično podporo.

Stalno usposabljamo odjemalce in arhitekte. Objavljamo članke in oglase v priznanih argentinskih revijah. Podpiramo in objavljamo v slovenske in argentinske časopise. Sponzoriramo posameznike ali ekipe, ki se ukvarjajo z raznimi dejavnostmi: npr. pri avtomobilskem dirkanju TC na Rallyju Dakar.

Kako vidite razvoj panoge in svojega podjetja? Kje so ključni izzivi?

Naša proizvodnja tekmuje na mednarodnih trgih. Zasledovati je treba poslovne trende in slediti hitrim spremembam. Naš pristop je, da smo stalno aktualizirani z novostmi. Vedno je dobro biti korak naprej, ključni izziv pa ostati najboljši v naši panogi.

Kaj vam pomeni družbena odgovornost in katere aktivnosti izvajate?

Kultura podjetja Oblak presega trgovski in produktivni vidik. Sistematično izvajamo akcije, ki pripomorejo k izboljšanju družbe in okolja ter družin tistih, ki sestavljajo našo ekipo.

Oblak ni samo podjetje, ki proizvaja okna in vrata. Je tudi podjetje, v katerem skrbimo za dober medsebojni odnos. Zavedamo se, da smo kot velika družina, kjer se osebje spodbuja k stalni rasti in izpopolnjevanju. S programom »Plan de Escuela Media« (v slov.: srednja šola), skrbimo za razvoj in napredek tovarniškega osebja in jih ga podpiramo v nadaljnjem univerzitetnem študiju.

Podjetje goji tudi socialne in kulturne vrednote preko tečajev in predavanj, ki jih organiziramo za distributerje in kupce. Občasno sodelujemo z ustanovo »Fundación Capacitar« na buenosaireški univerzi.

Zavedamo velikega pomena solidarnih dejavnosti. Zato pomagamo šolam, kongregacijam, ljudskim kuhinjam in dobrodelnim ustanovam. Tesno smo povezani s krajevno in osrednjo slovensko skupnostjo, s katero vodilni neprestano sodelujemo gmotno in tudi preko aktivnega kulturnega delovanja. Tako je Ciril že dolgoletni »boter« krajevnega slovenskega doma, Našega doma San Justo. Feliks je bil pri začetnem odboru tega doma, Tone pa je poleg večletnega predsedništva in dolgoletnega sodelovanja v odboru še vedno vsestranski kulturni delavec, predvsem kot organizator in scenograf raznih prireditev.

Kakšna je vaša vez s Slovenijo? Ali gospodarsko sodelujete z njo? Ali slovenska podjetja kažejo interes za sodelovanje in kako lahko navežete stik z njimi?

Pred leti smo bili včlanjeni v Slovensko-latinskoameriško trgovsko zbornico, ki je dolga leta delovala in skrbela za povezavo med Slovenijo in Argentino. Zdaj obiskujemo domovino naših prednikov in osebno kontaktiramo z raznimi podjetji. Občasno smo uvažali posamezne izdelke. Odprti smo za poslovne možnosti, ki se nam ponudijo.

Kaj vas moti v argentinskem poslovnem okolju?

Moti nas stalna negotovost in pomanjkanje zanesljivosti. To nas opozarja, da moramo biti vedno pozorni.

Avtor članka: Darja Zorko Mencin, Rodna gruda


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo