Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine ter krajine Kultura – natura Slovenija bo v soboto, 6. maja 2017, v Kulturnem domu v Vipavi sedmič podelilo priznanja Naša Slovenija.

Priznanja bo podelil predsednik gibanja Kultura – natura Slovenija Slavko Mežek. Častni pokrovitelj razpisa in podelitve priznanj je minister za kulturo Anton Peršak. Njegov nagovor bo objavljen na strani www.kultura-natura.si. Gostiteljica svečane podelitve in zatem srečanja sta Občina Vipava in njen župan Ivan Princes, soorganizator pa Zavod za turizem TRG Vipava. Priznanja imajo trajno umetniško vrednost – to pot jih je oblikovala keramičarka oziroma lončarka Barba Štembergar Zupan (www.v-oglje.si). V priložnostnem kulturnem programu bosta sodelovala mešani in fantovski zbor Škofijske gimnazije Vipava ter Folklorno društvo Vipava.

Na dogodek so poleg letošnjih laureatov iskreno vabljeni tudi vsi dosedanji prejemniki priznanj, vsi dosedanji nominiranci, pa tudi prijatelji in podporniki gibanja Kultura – Natura Slovenija, mediji in zainteresirana javnost. Po prireditvi si bodo v spremstvu domačih vodnikov ogledali Vipavo in našli čas tudi za prijetno druženje.

Prejemniki priznanj Naša Slovenija 2016 so:

1. KATEGORIJA: OHRANJANJE DEDIŠČINE

ZBOR ZBIRK (34 zasebnih, društvenih in občinskih muzejskih zbirk od Jesenic do goriških Brd; predlagatelj Gornjesavski muzej Jesenice)

DRUŽINA AVSENIK, Begunje na Gorenjskem (celostna predstavitev in nadgradnja glasbenega izročila Slavka Avsenika in fenomena slovenske narodno-zabavne glasbe; predlagatelj Ustanova PKD Slovenija)

2. KATEGORIJA: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

– AKAD., DDR. MARIJA STANONIK, Ljubljana (snovateljica, pobudnica in urednica monumentalne zbirke slovenskih folklornih pripovedi GLASOVI – 47 knjig, blizu 700 zapisovalcev in 4000 pripovedovalcev; predlagateljica dr. Barbara Ivančič Kutin, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU)

RTV SLOVENIJA – ODDAJA SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI – 50 LET (predlagatelj KD Kultura – Natura Slovenija)

KLEMEN KLINAR, univ. dipl. geograf in dipl. ing. gozdarstva, Planina pod Golico (projekt KAKO SE PRI VAS REČE?, www.hisnaimena.si; predlagateljica izr. prof. dr. Jožica Škofic, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)

3. KATEGORIJA: ZASLUGE POSAMEZNIKOV IN ORGANIZACIJ:

RIBIŠKI MUZEJ TRŽAŠKEGA PRIMORJA, KRIŽ NA TRŽAŠKEM (www.ribiski-muzej.it; predlagatelj g. Franko Košuta, Križ)

STOJAN LIPOLT, ARHITEKT – POGOVORNI VEČERI DIVAČA – MESTO NAD REKO (30 let prizadevanj za ohranjanje kraške stavbne dediščine, osveščanje in animacija lokalne in širše javnosti za reševanje kulturne in naravne dediščine na Krasu; predlagatelj Razvojni center Divača)

4. KATEGORIJA: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, OSVEŠČANJE

KATOLIŠKI DOM PROSVETE SODALITAS V TINJAH (»…hiša izobraževanja, dialoga, umetnosti in srečanj…«; predlagatelj čezmejni kulturno-izobraževalni projekt (Ne)znano zamejstvo)

ANTON BEDENČIČ, salezijanski duhovnik, Repentabor (40-letno delo v zamejstvu pri ohranjanju slovenstva na verskem, kulturnem, vzgojnem in izobraževalnem področju; predlagatelj doc. dr. Jože Urbanija).