Seminar za učitelje iz čezoceanskih držav


Avtor: U.S. Datum: 2696 dni nazaj.


Od 24. januarja do 2. februarja 2017 bo na Bledu in v Ljubljani seminar za učitelje slovenščine in drugih predmetov v slovenščini iz čezoceanskih držav. Organizirata in financirata ga Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Strokovni program pripravlja Zavod RS za šolstvo.

Seminarja se bo predvidoma udeležilo 18 učiteljev iz Argentine, ZDA, Brazilije in Avstralije.

Prve štiri dni bo bodo predavanja v hotelu Astoria na Bledu, nato v hotelu Lev v Ljubljani, s tem, da bodo udeleženci dva dni preživeli večinoma na Koroškem. V Celovcu si bodo med drugim ogledali dvojezični vrtec in Gimnazijo.

Blejsko jezero pozimi.

Blejsko jezero pozimi.

Nekateri predavatelji in vsebine:

 • dr. Janez Bogataj, redni profesor za področje etnologije: Kako razumeti in posredovati kulturno dediščino Slovenije
 • dr. Nataša Jakop in dr. Mateja Jemec Tomazin, ZRC SAZU: Raba spletnih portalov pri pouku slovenščine
 • mag. Rada Lečič, lektorica slovenščine na Univerzi v Trstu, ULJ, FF, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik: Razlaga slovničnih struktur v slovenščini
 • mag. Anja Štefan, slovenska pisateljica in pesnica: Kako pripovedujemo slovenske pravljice
 • Mira Hedžet Krkač, ZRSŠ in Katarina Perič, učiteljica slovenščine na daljavo: Predstavitev pouka slovenščine preko spleta in v spletnih učilnicah
 • Pogovor in kulturni program s slovensko pesnico, pisateljico in igralko Sašo Pavček (moderatorka mag. Barbara Hanuš)
 • Eva Jurman, ZRSŠ, mag. Barbara Hanuš, učiteljica slovenščine v tujini: Kako poučujemo v okviru dopolnilnega pouka slovenščine v Evropi
 • Matej Klemen, lektor slovenščine na Univerzi v Gradcu, ULJ, FF, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik: Učenci začetniki in literarna besedila pri pouku slovenščine kot tujega jezika
 • Manca Perko in mag. Tilka Jamnik, ZPMS – Društvo Bralna značka Slovenije: Kakovostne otroške in mladinske knjige v slovenskem prostoru ter motivacija
 • Tjaša Urankar, Javna agencija za knjigo: Predstavitev projekta Rastem s knjigo
 • Mihaela Knez, ULJ, FF, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik: Metode poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika
 • dr. Damjana Kern, ULJ, FF, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik: Motivacija za učenje jezika
 • dr. Mihaela Knez: Predstavitev gradiv za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika za predšolske otroke, najstnike in odrasle
 • dr. Leonida Novak, ZRSŠ, Mojca Kmetec, VIZ II. Osnovna šola Rogaška Slatina, Janja Kocjan, Osnovna šola Miklavž pri Ormožu: Ljudsko izročilo (igre, plesi in pesmi) za otroke
 • dr. Helena Janežič, NUK: Predstavitev projekta Širjenje slovenske besede med Slovenci v zamejstvu in po svetu (portal Biblos)

Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo