Slovenci v Avstraliji po popisu iz leta 2016


Avtor: U.S. Datum: 2258 dni nazaj.


Arhivist in informatik mag. Sebastian Kočar je opravil zanimivo analizo zadnjega popisa prebivalstva v Avstraliji in osvežil podatke o nekaterih značilnostih slovenske skupnosti v tej državi.

Vir: wikimedia.commons

Glede na rezultate popisa prebivalstva Avstralije 2016, izvedenega v avgustu 2016, ocenjujemo, da v Avstraliji živi med 18.000 in 19.000 prebivalcev slovenskega porekla. Tistih, ki so pri vprašanju o njihovem poreklu kot prvi odgovor navedli “Slovenci” (primarno opredeljenih), je bilo skupaj skoraj 10.000. Tistih, ki so pri istem vprašanju kot drugi odgovor navedli “Slovenci” (sekundarno opredeljenih), je bilo skupaj skoraj 8.000. Poleg teh se je v Sloveniji rodilo še nekaj več kot 1.000 oseb, živečih v Avstraliji, ki pa se ne identificirajo kot Slovenci. V Avstraliji po ocenah popisa živi približno 7.500 Slovencev, ki spadajo v prvo generacijo imigrantov (rojenih izven Avstralije), ter 8.400 tistih, ki spadajo v drugo generacijo imigrantov (rojeni v Avstraliji, vsaj eden od staršev rojen v Sloveniji). Avstralska populacija je na splošno zelo raznolika, saj kar polovica prebivalcev spada v tretjo in predhodne generacije imigrantov, četrtina v drugo generacijo imigrantov, preostala četrtina pa v prvo generacijo imigrantov. Slovencev je torej nadpovprečno veliko med drugo generacijo imigrantov - skoraj dve tretjini prebivalcev slovenskega porekla sta bili rojeni v Avstraliji. Medtem ko se skoraj 90 % oseb z obema staršema rojenima v Sloveniji primarno identificira kot Slovenci, je takšna le četrtina tistih z le enim staršem rojenim v Sloveniji. Največji delež rojenih izven Avstralije je imigriral v letih med 1956 in 1975, skoraj 20 %. Po letu 2006 je moč opaziti značilen porast imigracij Slovencev v Avstralijo v primerjavi z obdobjem 1976-2005.

V nadaljevanju predstavljamo še ključne demografske karakteristike prebivalcev Avstralije s slovenskih poreklom. Skoraj 95 % jih ima avstralsko državljanstvo, pri čemer je delež nekoliko višji pri sekundarno opredeljenih. Ti so v povprečju precej mlajši, medtem ko so primarno opredeljeni Slovenci starejši – kar 30 % jih je starih 70 ali več let. Največ prebivalcev slovenskega porekla živi v državah New South Wales in Victoria. V primerjavi s celotno populacijo jih nadpovprečno velik delež biva tudi v Australian Capital Territory. V Avstraliji živi relativno visok delež prebivalcev slovenskega porekla, ki so po veroizpovedi katoliki (skoraj dve tretjini), pri čemer je delež še višji pri primarno opredeljenih. Med sekundarno opredeljenimi je znatno višji delež tistih brez veroizpovedi (ateistov, agnostikov, itd.), skoraj 30 %, s tem pa primerljiv z avstralskim povprečjem. Kar 70 % prebivalcev Avstralije, opredeljenih kot Slovencev, doma govori le angleško.

mag. Sebastian Kočar
sebastian.kocar@anu.edu.au


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo