Z evropskim dnevom jezikov vsako leto 26. septembra obeležimo bogato jezikovno različnost Evrope. V Evropski Uniji je 24 uradnih jezikov, poleg teh pa še veliko drugih in v vsaki državi so tudi številni govorci z drugih delov Evrope in sveta.

Ta dan je priložnost za osveščanje o raznovrstnosti jezikov in za spodbujanje ljudi vseh starosti k učenju jezikov. Znanje tujih jezikov posameznikom ponuja več možnosti pri povezovanju z ljudmi in iskanju zaposlitve, podjetjem pa pri širjenju poslovanja.

Evropski dan jezikov vsako leto praznujejo tudi v Narodni in univerzitetni knjižnici v Banjaluki, tokrat smo ga z učenci dopolnilnega pouka slovenščine obeležili v Otroški knjižnici Borik. Učenci slovenščine so učencem 6. razreda Osnovne šole Branko Ćopić predstavili pesmi slovenskih pesnikov Anje Štefan in Andreja Rozmana Roze. Po recitacijah so se obiskovalci razdelili v skupine, vsaka skupina je imela “pouk” z učenci, ki se že nekaj let učijo slovenščino. Razložili so jim pomen pesmi, predstavili so jim slovensko abecedo, naučili pa so jih tudi nekaj slovenskih besed. Prijetno druženje smo zaključili s pesmijo Oče škrat, ki jo je napisal Andrej Adamek. Učenci so se posladkali z bonboni in s tradicionalno slovensko slaščico – potico.

Barbara Hanuš