Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu


Avtor: U.S. Datum: 3115 dni nazaj.


JSRSRKSJavni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je bil ustanovljen 29. decembra 2006 s preoblikovanjem javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad”. Namen sklada je izvajanja štipendijske politike, dodeljevanje sredstev za vlaganja v razvoj človeških virov in kadrov

za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanja znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom in izobraževalnega sistema s potrebami trga dela. Svoj namen sklad med drugim dosega s spodbujanjem mednarodne mobilnosti s pomočjo številnih programov štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti, ki se izvajajo na oddelku za mednarodno sodelovanje – Ad futura, s pomočjo svetovanj in z drugimi dogodkov, na katerih promovira mednarodne izkušnje. Prvi razpis štipendij za študij v tujini je Ad futura objavila že leta 2002, število tistih, ki jim je bila tudi s pomočjo sredstev sklada omogočena mednarodna izkušnja pa je do danes naraslo že na več kot 13.300.

Štipendije za mednarodno mobilnost mladim pomagajo, da se spoznajo in hkrati dobijo globalen pogled – tako na svet kot tudi, da z distanco pogledajo na svojo državo in okolje, pridobijo medkulturne kompetence, samostojnost, komunikacijske spretnosti in mrežo stikov.

Predvsem tisti, ki so bili v tujini dalj časa, prinašajo na delovno mesto drugačen način razmišljanja, spodobnost dela v različnih okoljih, prilagodljivost na kulturno raznolika okolja in dobre komunikacijske spretnosti. Gre za mlade, ki so odprti za nove izzive, motivirani in ambiciozni. Ravno zaradi tega zavedanja sklad skozi svoje programe štipendiranja številnim mladim omogoča, da te izkušnje tudi pridobijo.

Veliko mladih sicer ostaja v tujini, vendar se jih je veliko tudi pripravljenih vrniti v Slovenijo. Zato pa se moramo truditi in v sodelovanju z vsemi akterji (izobraževalne ustanove, gospodarstvo, slovenski strokovnjaki, njihova društva v tujini…) nenehno iskati načine ohranjanja in vzpostavljanja stikov z njimi in v okviru različnih oblik povezovanja omogočati vzajemno izmenjavo znanja.

Ponujati ji moramo primerne priložnosti in izzive, skozi katere bodo lahko v kar največji meri prispevali k razvoju na različnih področjih – v znanosti, gospodarstvu in družbi.
Štipendije za študij v tujini:

• Štipendije Ad futura za študij v tujini – Razpis je objavljen vsako leto, štipendije pa se podeljujejo za šolnino in za življenjske stroške. Štipendije se podeljujejo za dodiplomski študij v tujini na naravoslovnih in tehničnih področjih, medtem ko se na podiplomskem študiju štipendirajo vse smeri razen družboslovja.

• Štipendije za doktorski študij na European University Institu – Razpis je objavljen vsako leto. Kandidati, ki so sprejeti na doktorski študij na EUI, lahko pridobijo polno štipendijo za šolnino in za življenjske stroške.

• Zoisove štipendije – Čeprav se večinoma podeljujejo za študij v Sloveniji, je Zoisovo štipendijo možno pridobiti tudi za dodiplomski ali magistrski študij v tujini.
Štipendije za krajše mednarodne mobilnosti:

• Štipendije za študijske obiske – Štipendijo lahko pridobijo študenti, ki so vpisani v študijski program 1. ali 2. stopnje v Sloveniji in odidejo na študijski obisk v tujino vsaj za 3 tedne.

• Štipendije za tekmovanja iz znanja in raziskovanja v tujini – Štipendijo lahko pridobijo študenti 1. ali 2. stopnje v Sloveniji in njihovi mentorji, ki odhajajo na tekmovanja iz znanja ali raziskovanja v tujini.

• Štipendije oziroma sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov – Doktorski študentje, vpisani na študijske programe na področju naravoslovnih, tehniških ali zdravstvenih ved lahko prejmejo sredstva za sofinanciranje 3-8 mesečnega raziskovalnega dela v tujini.

• Štipendije za program Fulbright – Podeljujejo se doktorskim študentom na vseh študijskih smereh in podoktorskim raziskovalcem, sprejetim na gostovanje v ZDA v okviru programa Fulbright.
Štipendije za mobilnost v Slovenijo:

• Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu – Podeljujejo se Slovencem, ki imajo stalno prebivališče izven Slovenije, za študij v matični domovini.
Več o programih sklada je na voljo na: www.sklad-kadri.si.

Katja Cankar


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo