Tržaški raziskovalni inštitut z razpisom do učiteljev v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji


Avtor: U.S. Datum: 1856 dni nazaj.


Slovenski raziskovalni inštitut (Slori) v Trstu je objavil razpis za tri učitelje in profesorje z znanjem in izkušnjami pri poučevanju matematike v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji oziroma na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru v letu 2019. Rok za prijavo je 10. september, so sporočili.

Učenci dvojezične šole v Špetru v Benečiji so se razveselili novih prostorov v pisanih barvah. Foto: TV Koper

Učenci dvojezične šole v Špetru. Foto: TV Koper

Državni zavod za vrednotenje vzgojno-izobraževalnega sistema (Invalsi), Deželni šolski urad Furlanije - Julijske krajine in Slovenski raziskovalni inštitut so junija podpisali konvencijo o pripravi nacionalnih preizkusov znanja v slovenskem jeziku za vse stopnje šolanja. Po veljavni zakonodaji so predvideni preizkusi znanja iz slovenskega in angleškega jezika ter matematike.

Naloge za preverjanje v šolah s slovenskim učnim jezikom in v dvojezični šoli v Špetru bodo tako nastajale v sodelovanju treh pogodbenic. Tri predmetna področja (slovenščina, angleščina in matematika), za katere se na nacionalni ravni izvaja testiranje, predvidevajo tri različne pristope.

Konvencija sicer vzpostavlja tesno sodelovanje med vsemi pogodbenicami, predvsem zaradi potrebe zavoda Invalsi, da se ob dogovoru z deželnim šolskim uradom poslužuje strokovnega svetovanja zunanjega izvajalca. Slori kot zunanji izvajalec ima v nacionalnem okviru poseben status glavne ustanove pri znanstvenih raziskavah v okviru slovenske jezikovne manjšine.

Trem usposobljenim in izkušenim učiteljem bo tako poverjen pregled in terminološka revizija pisnih nalog za preverjanje znanja matematike v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja v letu 2019.

Projekt, ki predvideva sodelovanje treh partnerjev pri pripravi nalog Invalsi, traja tri leta. Preverjanje kakovosti šol v šolskem letu 2018/2019 bo testno in bo šolam služilo za načrtovanje in implementacijo nadaljnjih izboljšav. V tem obdobju se bo spremenil tudi način izvajanja testiranj, saj se bodo na srednjih šolah obeh stopenj vse naloge reševale digitalno (prek šolskih računalnikov), preverjanje pa bo prvič predvideno tudi za maturante.

Tako kot v prejšnjih letih bodo tudi v prihodnje pri pripravi nalog iz slovenskega jezika in pri prevodu nalog iz matematike sodelovali učitelji in profesorji, ki poučujejo na slovenskih šolah v Trstu in Gorici ter na dvojezični šoli v Špetru, so sporočili.

STA


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo