VABILO: Konferenca SLOVENSKI MOŽGANI krožijo prek meja


Avtor: U.S. Datum: 3101 dni nazaj.


Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani organizirata 17. novembra 2015 v prostorih Filozofske fakultete konferenco SLOVENSKI MOŽGANI krožijo prek meja.

Cilj in namen konference je predstavitev slovenskih raziskovalnih ustanov, ki delujejo zunaj Republike Slovenije – razen nekaterih izjem so slednje namreč v veliki meri že v nekoliko širši slovenski strokovni javnosti nepoznane.
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu si prizadeva za krepitev sodelovanja med slovenskimi raziskovalci, znanstveniki, profesorji ali tudi študenti, ki delujejo »znotraj« in zunaj meja Slovenije. Tovrstno znanstveno-raziskovalno sodelovanje namreč lahko bistveno pripomore tako k ohranjanju vezi z matično domovino in s tem k ohranjanju slovenske identitete med najvišje izobraženimi rojaki zunaj meja Slovenje, kot tudi h krepitvi tako imenovanega »kroženja možganov« kot alternativi vse večjemu izseljevanju najuspešnejših mladih, oziroma »begu možganov«.

Konferenco bo odprl minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Gorazd Žmavc. V dveh sklopih se bo predstavilo dvanajst ustanov, sledila pa bo »znanstvena tržnica« oziroma individualna srečanja med študenti in raziskovalci ter ustanovami

Na konferenci se bodo predstavili: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Trst (Odsek za zgodovino in etnografijo), Inštitut Urbana Jarnika, Celovec, Slovenski znanstveni inštitut (SZI), Celovec, Slovenska študijska knjižnica, Celovec, Društvo v tujini izobraženih Slovencev (VTIS), American-Slovenian Educational Fundation (ASEF), San Francisco, Society for Slovene Studies (SSS), ZDA-Ljubljana, Slovensko-avstralski klub akademikov, Melbourne, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (mreža in pomen slovenskih lektoratov v svetu) in Svetovna mreža akademikov Univerze v Ljubljani.

Predstavitev bo namenjena predvsem:
- študentom zadnjega letnika višje stopnje (»bolonjskega«) dodiplomskega študija, prvenstveno družboslovne in humanistične smeri,
- podiplomskim študentom
- podoktorskim študentom – raziskovalcem
- raziskovalcem in profesorjem z različnih inštitutov in fakultet v RS.
Več informacij lahko dobite pri Nadji Skale (nadja.skale@gov.si) in dr. Zvonetu Žigonu (zvone.zigon@gov.si – med 26. in 30. 10. odsoten).2110vabilo-01


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo