Nastavitve piškotkov

 

Spoštovani,

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo spletni portal s široko paleto informacij, ki jih tujci potrebujete za življenje in delo v Republiki Sloveniji. Dostopnost informacij, zlasti glede pravic in dolžnosti ter možnosti razvoja v družbi, je namreč eden ključnih dejavnikov za uspešno vključevanje v slovensko družbo.

Na spletnem portalu so dostopne tudi vse informacije o brezplačnih programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo za državljane tretjih držav.

Upamo, da bo spletni portal postal ključen vir informacij za tujce, hkrati pa si želimo, da bo postal tudi stičišče za vse druge, ki bodo potrebovali ali predstavljali informacije, povezane z vključevanjem v slovensko družbo.

Vabimo vas, da na spletnem portalu poiščete čim več informacij ter da nam sporočite svoje pripombe in predloge. Potrudili se bomo, da bodo na portalu aktualne in koristne informacije.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Sredstva za vzpostavitev spletnega portala sta prispevala Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav.


Vstop in prebivanje

Vizum / Dovoljenje za začasno prebivanje / Združitev družine / Zaposlitev ali delo, visokokvalificirana zaposlitev, sezonsko delo / Dovoljenje za stalno prebivanje / Status rezidenta za daljši čas / Podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje / Nadaljnje dovoljenje za začasno prebivanje / Prijava začasnega prebivališča / Prijava stalnega prebivališča / Državljanstvo

šolanje

Osnovnošolsko izobraževanje / Srednješolsko izobraževanje / Terciarno izobraževanje / Prijavno-vpisne službe / Tečaji slovenskega jezika / Preizkus znanja slovenskega jezika na osnovni ravni / Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja / Univerza za tretje življenjsko obdobje

socialno in zdravstveno varstvo

Centri za socialno delo / Finančne pomoči / Zdravstveno zavarovanje / Ambulanta za osebe brez zavarovanja / Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in BIH / Pravice in obveznosti

življenje v Sloveniji

Poslovanje v Sloveniji / Nastanitev / Javni prevoz / Telefonija / Poroka/rojstvo/starševstvo / Varnost v cestnem prometu / Vozniško dovoljenje / Registracija vozila / Zakon o omejevanju porabe alkohola / Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov / Pošta / Trgovine / Banke / Internet

informacije o Sloveniji

Splošne informacije / Ureditev / Zgodovina


pomembni kontakti • Reševalci
  112
 • Gasilci
  112
 • Policija
  113
 • Vlečna služba
  1987