V Ledincah pri Beljaku na Koroškem so se med 20. in 22. aprilom zbrali učitelji šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, učitelji z dvojezičnih šol v Avstriji ter učitelji slovenščine na Madžarskem in na Hrvaškem. Srečanje postaja že tradicionalno. Prvega so priredili pred osmimi leti v Piranu, da bi zamejske učitelje bolje povezali, jih bolje strokovno usposobili in jim pripravili novosti. Od takrat se vsako leto srečajo v eni izmed sosednjih držav, kjer se poučuje slovenski jezik kot jezik manjšine. Letošnjega je prišlo 40 učiteljev iz celotnega zamejstva.

Učitelji, ki delujejo v večjezičnih okoljih, so se udeležili strokovnih predavanj, poleg tega pa so si med seboj izmenjevali izkušnje. Kot vselej so v sklopu srečanja potekali tudi tako imenovani utrinki iz zamejstva in Slovenije. Učitelji so predstavili novosti iz držav, iz katerih prihajajo, in so se jim zdele pomembne za kolege. Udeleženci so obiskali več dvojezičnih šol, kjer so potekale hospitacije pri dvojezičnem pouku. Sestali so se tudi z vodstvi šol.

Predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so udeležencem zagotovili, da bo ministrstvo še naprej skrbno spremljalo dogajanje v zamejskem šolstvu in nudilo potrebno strokovno, logistično in politično podporo slovenski manjšini.