Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, je v torek, 17. oktobra, obiskal slovensko skupnost na območju San Francisca v Kaliforniji (ZDA).

Pogovori ob obisku pred kratkim odprte podružnice ABC pospeševalnika iz Ljubljane v San Joseju so se nanašali predvsem na možnosti povečanega sodelovanja mladih slovenskih podjetnikov, delujočih v tujini, z matično domovino.

Univerzo Stanford, eno najuglednejših v ZDA in svetu, je ministru razkazal dr. Jure Leskovec, eden najprodornejših mladih slovenskih znanstvenikov, delujočih v tujini. Hkrati je zelo dejaven tudi v Ameriško-slovenski izobraževalni fundaciji (ASEF), ki štipendira slovenske študente za nekajmesečni študij pri slovenskih profesorjih v ZDA in obratno – prizadevajo si za pošiljanje potomcev slovenskih izseljencev iz ZDA na študij v Slovenijo.

Na Stanfordu se je minister Žmavc srečal še z dr. Zvonkom Fazarincem, dolgoletnim pomembnim sodelavcem znamenitega podjetja Helwet-Packard idr., ter mag. Mio Rode, učiteljico slovenščine v San Franciscu. Beseda je tekla o možnostih ustanovitve lektorata slovenskega jezika in kulture na tej univerzi.

V prostorih Slovenskega doma (Slovenian Hall) so se z ministrom sestali vodje različnih slovenskih skupin oziroma ustanov v San Franciscu. Tamkajšnja slovenska skupnost se sicer stara, je pa v zadnjih nekaj letih predvsem zavoljo prihoda številnih mladih študentov, profesorjev, raziskovalcev in podjetnikov iz Slovenije dobila nov zagon. Za to oziroma za povezovanje dveh skupin slovenskih izseljencev ima veliko zaslug častni konzul Republike Slovenije Tom Brandi.

Dan se je zaključil s sprejemom za pripadnike različnih generacij in skupin Slovencev z območja San Francisca.

Minister med pogovorom z direktorico ABC pospeševalnika v San Joseju Ano Lukner

Minister med pogovorom z direktorico ABC pospeševalnika v San Joseju Ano Lukner

Minister v družbi dr. Zvonka Fazarinca in mag. Mie Rode na univerzi Stanford

Minister v družbi dr. Zvonka Fazarinca in mag. Mie Rode na univerzi Stanford

Minister med nagovorom slovenske skupnosti v Slovenskem domu v San Franciscu

Minister med nagovorom slovenske skupnosti v Slovenskem domu v San Franciscu