Nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela


Avtor: U.S. Datum: 1783 dni nazaj.


Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

objavlja

XVIII. NAGRADNI NATEČAJ

za diplomska, magistrska in doktorska dela na temi:

A: Slovenci v zamejstvu

B: Slovenci v izseljenstvu

Nagrajenke XXII. natečaja.

Namen natečaja je
spodbujanje raziskovalne dejavnosti dodiplomskih in podiplomskih študentov na
področju zamejske in izseljenske tematike in s tem krepitev zavesti o njeni
pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj
njenih meja.

Na nagradni natečaj
se lahko prijavijo kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije in tujine.
Predmet nagradnega natečaja so uspešno zagovarjana diplomska, magistrska in
doktorska dela na kateri koli univerzi v Sloveniji ali zunaj nje, ki
obravnavajo tematike slovenskih skupnosti zunaj meja Republike Slovenije.

V poštev pridejo
dela, napisana v slovenščini, hrvaščini, bošnjaščini oz. bosanščini, srbščini
(latinica), italijanščini, nemščini, francoščini, angleščini ali španščini. V
primeru, da delo ni napisano v slovenščini, mora imeti v prilogi povzetek v
slovenskem jeziku (60 do 150 vrstic).

Na natečaj Urada
lahko kandidirajo tudi posamezniki z deli, ki so že bila prijavljena na drugih
podobnih natečajih. Upoštevana bodo
dela, zagovarjana v obdobju od 01. 11. 2018 do 31. 10. 2019.

Nagrajena bodo tri
dela s področja zamejstva in tri dela s področja izseljenstva, in sicer  prvi nagradi za vsako od področji v višini
800 evrov, drugi nagradi v višini 600 evrov in tretji nagradi v višini 400
evrov.

Komisija lahko
izjemoma podeli tudi posebno nagrado v višini 400 evrov za najboljšo diplomo v
okviru nižje stopnje bolonjskega študijskega programa.

Na predlog strokovne
komisije se Urad lahko odloči tudi o večjem številu nagrad v eni od kategorij,
vendar skupno število nagrad ne sme presegati skupnega števila razpisanih
nagrad (6 in do dve za nižjo stopnjo) in denarnega sklada 3.600 evrov (400 EUR
za posebno nagrado za »bolonjsko« diplomo v vsaki kategoriji šteje posebej).

Dela, ki jih bo
predlagala komisija, bodo na željo nagrajencev prejela tudi priporočilo Urada
za objavo. Strokovna komisija bo ocenjevala diplomska, magistrska in doktorska
dela z različnih področij na temo slovenskega izseljenstva oziroma zamejstva.
Pri tem bo upoštevala naslednje osnovne kriterije:

 • izvirnost teme -
  pristopa,
 • »uporabnost« oziroma
  informativnost v smislu preučevanja oblik ohranjanja slovenske identitete
  zunaj meja Republike Slovenije in povezanosti z njo
 • strokovnost,
  zahtevnost, splošno kakovost, interdisciplinarnost dela.

Urad bo nagrajencem oz. nagrajenkam v nadaljevanju leta omogočil eno do dve
javni predstavitvi nagrajenih del.

Sodelovanje naloge na natečaju se šteje kot soglasje
avtorja, da se prispelo delo obdrži v arhivu Urada oziroma v hrambi na
Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (za področje
izseljenstva) ali Inštitutu za narodnostna vprašanja (za področje zamejstva).
Prav tako se s prijavo kandidat strinja, da lahko Urad uporablja njegove/njene
osebne podatke za potrebe izvedbe natečaja in morebitno poznejše komuniciranje.

Način in rok prijave na natečaj

Kandidati naj na
naslov Urad Vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana
s pripisom "ZA
NAGRADNI NATEČAJ" pošljejo ali dostavijo:

- en vezan izvod svojega dela v trdih
platnicah,

- potrdilo o uspešno
opravljenem zagovoru diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela z jasno razvidnim datumom zagovora,

- kratek življenjepis
z osnovnimi osebnimi podatki in kontaktnim naslovom (poštni naslov, elektronska
pošta, telefon);

- elektronska verzija dela – v obliki
priloženega USB ključka ali po elektronski pošti na naslov zvone.zigon@gov.si.

USB ključek vam Urad
po zaključenem natečaju vrne.

Elektronska verzija ne velja kot nadomestilo za tiskani
izvod.

Prijavitelj(-ica) naj v prijavi JASNO OZNAČI, za kakšno
delo gre - za diplomo na nižji stopnji bolonjskega študija (»diploma 1«), na višji
stopnji bolonjskega študija oziroma za magisterij (»diploma 2« ali
»magisterij«), za znanstveni magisterij, doktorat… V kolikor je bilo delo
zagovarjano v tujini in nosi drugačen naziv, naj prijavitelj(-ica) v prijavi
navede primerljivo stopnjo oz. naziv po slovenskih standardih (magisterij,
doktorat…).

Urad bo dela
sprejemal do vključno 2. 12. 2019,
rezultati natečaja pa bodo znani predvidoma do konca aprila 2020. Svečana razglasitev/podelitev
nagrad bo sledila predvidoma v aprilu ali maju 2020.

Dodatne informacije dobite na tel. št. (+386) (0)1 230 80
11 (dr. Zvone Žigon) ali preko elektronske pošte: zvone.zigon@gov.si.

                                                                              
                Peter J. Česnik

                                                                                               MINISTER


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo