Narodni svet koroških Slovencev čestita novi ministrici Angeliki Mlinar


Avtor: U.S. Datum: 1666 dni nazaj.Narodni svet koroških Slovencev čestita Angeliki Mlinar, nekdanji generalni sekretarki organizacije.

Angelika Mlinar je na predlog Narodnega sveta bila izvoljena za podpredsednico Federalistične unije evropskih manjšin. Tako naj bi se poglobili in izgradili odnosi med Federalistično unijo in Evropsko unijo.

Angelika Mlinar je študirala v Salzburgu in na American Unversity v Washingtonu, bila je sodelavka Friedhelma Frischenschlagerja v Evropskem parlamentu, ustanovila lastno podjetje v Sloveniji, delala v mednarodnem centru za migracijska vprašanja na Dunaju in je bila poslanka v Evropskem parlamentu za stranko NEOS.

Koroški Slovenci imajo letos več razlogov za veselje, saj je veliko Korošcev, ki se v celoti ali delno priznavajo k slovenski narodni skupnosti, bilo postavljenih na visoke položaje: bodoči škof na Koroškem, Jože Marketz, Maja Haderlap, Peter Handke, Martin Kušej, poslanka v državnem zboru Olga Voglauer - Zablatnik in sedaj tudi Angelika Mlinar.   

(Angelika Mlinar ni prva, ki se je rodila v tujini in je postala ministrica v neki drugi državi. Salome Zourabichvili na primer se je rodila v Parizu in je bila 2003/2004 ambasadorka Francije v Georgiji. Leta 2004 je dobila s privoljenjem francoske vlade državljanstvo Georgije, postala zunanja ministrica Georgije in je sedaj njena predsednica. Mogoče bo prišlo tudi kdaj do tega, da bomo imeli v Avstriji južnega Tirolca za ministra ali državnega sekretarja/državno sekretarko). Imenovanje Avstrijke Angelike Mlinar za ministrico v Sloveniji gotovo ni nekaj vsakdanjega, vendar bi to vsaj za Evropsko unijo moralo postati nekaj povsem navadnega.
Predsednik Inzko je čestital Mlinarjevi, ji zaželel veliko sreče in blagoslova ter izrazil upanje, da bo »imenovanje Mlinarjeve vodilo do še bolj intenzivnega sodelovanja na vseh področjih življenja med obema državama. To sodelovanje je že sedaj izvrstno.« Mlinar je poklicana, da se bo kot pripadnica slovenske narodne skupnosti, kot Korošica in Avstrijka v letu 2020, v katerem se bomo spomnili 100-letnice plebiscita, vključila konstruktivno in kreativno.

Celovec / Klagenfurt, 20.12.2019

TISKOVNA IZJAVA / PRESSEMITTEILUNG
Rat der Kärntner Slowenen gratuliert der neuen Ministerin, Angelika Mlinar

Der Rat der Kärntner Slowenen gratuliert Angelika Mlinar, der einstigen Generalsekretärin dieser Organisation.
Angelika Mlinar wurde über Anregung des Rates dieses Jahr auch zur Vizepräsidentin der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen gewählt, um die Beziehungen der Föderalistischen Union mit der EU zu vertiefen und auszubauen.

Angelika Mlinar studierte in Salzburg und auf der American Unversity in Washington, sie war Mitarbeiterin von Friedhelm Frischenschlager im Europäischen Parlament, gründete ihre eigene Firma in Slowenien, arbeitet im Internationalen Zentrum für Migrationsfragen in Wien und war EU Abgeordnete für NEOS.

Die Kärntner Slowenen haben diese Jahr viel Grund zur Freude, wurden doch gleich mehreren Kärntnern, die sich zum Teil oder zur Gänze zur Volksgruppe bekennen, hohe Auszeichnungen zuteil: dem künftigen Bischof von Kärnten, Jože Marketz, Maja Haderlap, Peter Handke, Martin Kušej, der Nationalratsabgeordneten Olga Voglauer - Zablatnik und nun Angelika Mlinar.

(Angelika Mlinar ist nicht die erste, die im Ausland geboren und in einem anderen Land Ministerin wurde. Salome Zourabichvili z.B. wurde in Paris geboren und war 2003/2004 französische Botschafterin in Georgien. 2004 wurde ihr mit Zustimmung der französischen Regierung die georgische Staatsbürgerschaft verliehen und sie wurde georgische Außenministerin. Gegenwärtig ist sie georgische Staatspräsidentin. Es wird wohl auch einmal geschehen, dass wir in Österreich einen Südtiroler als Minister oder Staatssekretär/Staatsekretärin haben werden).

Die Ernennung der Österreicherin Angelika Mlinar zur Ministerin in Slowenien ist sicher keine Routineangelegenheit, es sollte aber zumindest in der EU zur Normalität werden.

Obmann Inzko gratulierte Mlinar, wünschte ihr viel Glück und Segen und verlieh seiner Erwartung Ausdruck, dass die "Ernennung von Mlinar zu einer weiteren Intensivierung der an sich ausgezeichneten Beziehung beider Staaten in allen Bereichen des Lebens beitragen wird". Außerdem ist Mlinar auch aufgerufen, sich als Angehörige der slowenischen Volksgruppe, als Kärntnerin und Österreicherin im Abstimmungsjahr 2020 konstruktiv und kreativ einzubringen.

Celovec / Klagenfurt, 20.12.2019


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo