V Tržaškem knjižnem središču bodo v sredo, 24. maja, ob 10. uri, predstavili knjigo Kaj so nam zapustili na Krasu – Ljudski običaji, prazniki, pesmi in navade. Knjigo je je pripravilo Kulturno društvo Kraški šopek iz Sežane, izšla pa je pri založbi Libris v Kopru. Predsednica društva Neda Lah jo bo v Trstu predstavila na dogodku Kava s knjigo, ki ga poleg Tržaškega knjižnega središča prirejata založbi Mladika in Založništvo tržaškega tiska.

Po posameznih poglavjih so v knjigi predstavljeni ljudski običaji, prazniki, pesmi in navade na sežanskem Krasu ter v nekaterih bližnjih vaseh. Navedene so pesmi, plesi, kulinarične posebnosti, sladice, igre in podobno. Vsebine so razvrščene po letnih časih. V knjigi so zbrani tudi ljudski pregovori, predstavljene praznične noše in narečne besede.

V svojem uvodnem delu dobimo vpogled v delovanje društva Kraški šopek Sežana, v sklopu katerega delujejo odrasla in otroška folklorna skupina, ljudske pevke in godci. Nekateri člani so lani, ob desetletnici društva, za svoje delo prejeli srebrno Maroltovo priznanje. V Tržaškem knjižnem središču na Oberdankovem trgu 7 se bodo pevke društva predstavile v ljudskih nošah.