Stališče zastopniških organizacij k osnutku zakona za novo koroško deželno ustavo


Avtor: U.S. Datum: 2568 dni nazaj.


Zastopniške organizacije slovenske narodne skupnosti pozdravljajo prizadevanja dežele Koroške, da zasidra slovensko narodno skupnost v novi koroški deželni ustavi.

  1. Ne glede na dejstvo, da je nemščina državni jezik v vseh zveznih deželah Avstrije, naj se odlomek o nemščini kot deželnem jeziku dopolni v tem smislu, da sta na dvojezičnem ozemlju Koroške (na veljavnostnem območju zakona o manjšinskem šolstvu) nemščina in dodatno slovenščina deželna jezika.
  2. Opozorilo na »manjšini z zveznim zakonom dopuščene pravice« je treba razširiti s splošnim opozorilom na pravice narodne skupnosti. So številna področja, na katerih je dežela edini zakonodajalec, kakor npr. otroški vrtci, glasbena šola in oskrbovanje.
  3. Opozorilo na obstoj narodne skupnosti »po 8. členu zveznega ustavnega zakona« obvezuje tudi deželo Koroško, da sama zasidra obstoj slovenske narodne skupnosti v deželni ustavi, in ne le v omenjanju 8. člena zveznega ustavnega zakona, ker je za to obvezana po zvezni ustavi.
  4. Občine je vsekakor treba vključiti v priznanje obstoja narodne skupnosti v smislu državnega ciljnega določila.

Opozarjamo, da so zastopniške organizacije pravočasno vložile predloge za spremembo deželne ustave in da ti predlogi veljajo naprej.


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo