16. mednarodna literarna nagrada Mlada Vilenica 2016


Avtor: slovenci Datum: 2793 dni nazaj.


Kulturno društvo Vilenica Sežana in Območna izpostava JSKD Sežana razpisujeta literarni natečaj za »16. mednarodno literarno nagrado Mlade Vilenice 2016« za najboljše pesmi mladih pesnikov in pesnic iz osnovnih in srednjih šol.

vilenica

Podelili bodo pet nagrad v sledečih kategorijah:

 • Mini kategorija: vrtec;
 • 1. kategorija: prva triada osnovnih šol;
 • 2. kategorija: druga triada osnovnih šol;
 • 3. kategorija: tretja triada osnovnih šol;
 • 4. kategorija: srednje šole.


Pesmi vseh sodelujočih bodo objavljene v e-zborniku Mlada Vilenica 2016. Tega bodo objavili na portalu Kulturnega društva Vilenica Sežana, organizatorja natečaja. Pesmi sodelujočih bo ocenjevala tričlanska komisija, ki bo tudi izbrala nagrajene pesmi. Odločitev komisije bo dokončna. Imena članov komisije bodo objavljena ob zaključku sprejemanja prijav in pesmi za natečaj.
Podelitev nagrad bo potekala v soboto, 4. junija 2016, v Lokvi na Krasu.


Pogoji razpisa

Sodelujejo lahko otroci od vključno vrtca do vključno srednje šole. Obrazložitev kategorij:

 • Mini kategorija: kategorija namenjena otrokom, ki obiskujejo vrtce (letniki rojstva 2010 in mlajši)
 • 1. kategorija: kategorija namenjena učencem prve triade osnovnih šol, t. j. 1., 2. in 3. razred osnovnih šol (letniki rojstva 2007, 2008, 2009),
 • 2. kategorija: kategorija namenjena učencem druge triade osnovnih šol, t. j. 4., 5. in 6. razred osnovnih šol (letniki rojstva 2004, 2005 in 2006),
 • 3. kategorija: kategorija namenjena učencem tretje triade osnovnih šol, t. j. 7., 8. in 9. razred osnovnih šol (letniki rojstva 2001, 2002 in 2003) in
 • 4. kategorija: kategorija namenjena dijakom vseh razredov srednjih šol (letniki rojstva 2000, 1999, 1998 in 1997).


Letnice rojstva otrok so informativne narave, podane so predvsem zaradi lažjega umeščanja otrok iz drugih šolskih sistemov (iz tujine) v razpisne kategorije. Pri kategorizaciji pesmi otrok bomo upoštevali v prvi vrsti razred, ki ga učenec/učenka ali dijak/dijakinja obiskuje.

Avtorji sodelujejo izključno v okviru ustanove, pri kateri se šolajo. Vsakega avtorja prijavlja mentor/mentorica, ki je zaposlen/a pri ustanovi. Prijav privatnikov (staršev, skrbnikov otrok) ne sprejemamo. Vsak avtor lahko sodeluje z največ eno pesmijo, vsaka ustanova pa lahko za vsako kategorijo prijavi največ pet avtorjev.

Pesmi morajo biti napisane v maternem jeziku oz. v slovenščini (z vsemi njenimi variantami: slang, narečja itd.). V primeru, da materni jezik avtorja pesmi ni slovenščina, je zaželeno, da pesem prevedejo učitelji slovenskega jezika matične šole avtorja pesmi. Pesmi v jezikih, ki ni slovenščina, ne bomo sprejemali.

Izvedbo in izbor izbranih pesmi za natečaj prepuščamo šolskim ustanovam oziroma mentorjem.

Rok za prijavo
Rok za prijavo na natečaj in oddajo pesmi je 26. april 2016, ki je tudi svetovni dan intelektualne lastnine.

Povezava za prijavo na natečaj in oddajo pesmi: PRIJAVNI OBRAZEC »MLADA VILENICA 2016«.

Prijava na natečaj in oddaja pesmi sta izključno elektronski. V okviru letošnjega natečaja bomo prijavo avtorja in ustanove ter pesem zbirali na istem obrazcu. Upoštevali bomo le pesmi, ki bodo opremljene z zahtevanimi podatki in ki bodo prispele pravočasno, torej do vključno 26. aprila 2016 do vključno 24. ure. Nepopolnih prijav, torej takih, ki ne vsebujejo vseh zahtevanih podatkov, ne bomo upoštevali.

Zahtevani podatki ob prijavi so sledeči: ime ustanove in kraj, ime mentorja/ice, e-mail kontakt in telefonska številka, ime avtorja pesmi, obiskani razred in letnica rojstva, naslov pesmi (v primeru pesmi brez naslova označite s pripisom »brez naslova«).

Tema razpisa: Moje slovenščine
Tematika 16. Mlade Vilenice nosi naslov »Moje slovenščine« in se bo tesno navezovala prav na raznolikost vseh slovenskih otrok, ki živijo v različnih kulturnih prostorih in govorijo različne slovenščine. Otroci se bodo preko svojih literarnih del izrazili v tisti jezikovni različici, znotraj katere se najbolj počutijo doma, pesmi so lahko v knjižni ali pogovorni slovenščini, slengu ali narečju. S tem želijo organizatorji vzpodbuditi pri otrocih skrb za jezik, ki ga aktivno uporabljata le slaba dva milijona ljudi, predvsem pa razmislek o tem čudovitem orodju, ki ga vsakodnevno uporabljamo pri izražanju naših želja, potreb, čustev.

Novost: Likovni natečaj

Novost letošnjega natečaja je njegova vizualna plat: otroci bodo lahko svoje pesmi opremili z likovnimi izdelki, ki bodo vsebinsko dopolnjevali napisane besede. Smisel likovnega natečaja je predvsem v tem, da otroci, mladi pesniki, avtorji poetičnega besedila stopijo za trenutek iz besedilne sfere pesmi in se podajo na raziskovanje oblike, barve, dinamike napisanega teksta ter s tem ustvarijo likovno delo, ki smiselno in celostno dopolnjuje izrečeno pesem. V tem, da iz ene umetnine ustvarijo celo zgodbo.

Vsako likovno delo naj se navezuje na konkretno pesem, ki sodeluje na natečaju. Prijava zgolj na likovni natečaj, torej brez izhodiščne pesmi, ki je prijavljena na natečaj, ni mogoča.

Ni obvezujoče, da sta avtor pesmi in avtor likovnega dela ista oseba. Na likovnem natečaju lahko sodeluje tudi avtor likovnega dela, ki slednje ustvari na podlagi literarne predloge drugega avtorja, pod pogojem, da je literarna predloga delo avtorja, ki z njo sodeluje na »16.
mednarodni literarni nagradi Mlada Vilenica 2016«.

Likovna dela sprejemajo do vključno 26. aprila 2016, in sicer po pošti na naslov društva: KD Vilenica Sežana, Kosovelova ul. 4A, 6210 Sežana. Na kuverti naj bo napisano »Mlada Vilenica 2016: likovni natečaj«, vsakemu likovnemu delu pa naj bo priložen izpopolnjen prijavni obrazec, ki ga dobite TUKAJ.

Upoštevali bodo le likovna dela, ki bodo opremljena z zahtevanimi podatki in ki bodo prispela pravočasno, torej do vključno 26. aprila 2016 do vključno 24. ure. Nepopolnih prijav ne bodo upoštevali.

Zahtevani podatki ob prijavi so sledeči: ime ustanove in kraj, ime mentorja/ice, e-mail kontakt in telefonska številka, ime avtorja likovnega dela, obiskani razred in letnica rojstva, avtor in naslov literarne predloge.

Likovna dela sodelujočih bo ocenjevala in izbrala komisija. Odločitev komisije bo dokončna. Imena članov komisije bodo objavljena ob zaključku sprejemanja prijav in likovnih del za natečaj. Najboljša dela bodo na dan podeljevanja nagrad, 4. junija 2016, razstavljena v Brajdnikovem skednju v Lokvi.

Dodatne informacije in pojasnila o razpisu lahko dobite na tel. št. +386 (0)41 207 236 ali na e-naslovu info@drustvo-vilenica.si.


Facebook

Twitter
Pinterest
Google+
More

Kategorije novic


slovenske e-novice


naročite revijo moja slovenija

Revija Moja SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija (12 številk). Naročite brezplačno verzijo